Phương trình sóng và hàm số sóng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thí nghiệm cho thấy có 3 loại Sóng cơ bản Sóng ngang, Sóng dọc va Sóng nghiêng

Phương trình sóng và hàm số sóng[edit]

Sóng Phương trình sóng Hàm số sóng
Sóng ngang

Sóng dọcSóng nghiêng
Thí dụ[edit]

Sóng Phương trình sóng , Hàm số sóng , Vận tốc góc ,

Sóng dao động lò xo ngang
Sóng dao động lò xo dọc
Sóng dao động con lắc
Sóng dao động điện giảm dần đều
Sóng dao động điện đều