Quan niệm Thiên chúa giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thiên chúa[edit]

Thiên chúa giáo chỉ thời một đấng tối cao đó là Thiên chúa (Thượng đế) người tạo ra mọi vật . Tôn giáo có quan điểm và cách gọi khác nhau về Thiên Chúa bao gồm các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham .

  • Kitô giáo (hay Cơ Đốc giáo): gồm các nhánh chính là Công giáo Rô-ma, Chính thống giáo Đông phương, Tin Lành và nhánh trung dung Anh giáo đều thờ Thiên Chúa Ba Ngôi thờ Thiên Chúa mang danh hiệu là Giê su .
  • Do Thái giáo thờ Thiên Chúa mang danh hiệu là Yahweh (Việt hóa là "Giavê") .
  • Hồi giáo thờ Thiên Chúa Allah

Tổ phụ[edit]

  1. Adam được coi là tổ phụ của loài người.
  2. Abraham, IsaacJacob được xem là tổ phụ thứ nhứt, thứ hai và thứ ba của dân tộc Do Thái . Abraham có 2 người con là Ishamel và Isaac. Người Hồi giáo xem Ishmael là tổ phụ của người Ả RậpIsaac là tổ phụ của người Do Thái.

Kinh thánh[edit]

Quy định[edit]

Quyền lợi[edit]

  • Được quyền cưới vợ
  • Không cần ăn kiêng ở cử