Spanish 1

From Wikiversity
Phân loại ngôn ngữ : Đây là một học liệu bằng Tiếng Tây Ban Nha.
Chất lượng học liệu: học liệu này được coi là một học liệu chọn lọc.

Chào mừng các đệ tử đến với tiếng Spanish 1 - hướng dẫn về ngôn ngữ Tây Ban Nha! Khóa học này được thiết kế cho người nói tiếng Anh. Biết tiếng Tây Ban Nha sẽ cải thiện trải nghiệm của bạn khi đến thăm một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha hoặc học một ngôn ngữ Roman khác như tiếng Pháp, tiếng Ý hoặc tiếng Bồ Đào Nha. Ngày nay, 21 quốc gia ở Châu Mỹ Latinh, Châu Âu (Tây Ban Nha) và Châu Phi (Guinea Xích Đạo) có tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ quốc gia của họ. Tại Hoa Kỳ, tiếng Tây Ban Nha được cung cấp như một khóa học ngoại ngữ ở phần lớn các trường trung học và với số lượng người gốc Tây Ban Nha ngày càng tăng, số người sử dụng ngôn ngữ này tăng lên theo từng ngày. Hơn 500 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha trên toàn thế giới và tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ dễ học đối với những người nói thông thạo tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ Roman khác. Các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha có nền văn hóa phong phú tuyệt đẹp, đặc biệt là văn học, ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật. Trong suốt khóa học này, sẽ có 'phần kiến ​​thức' chứa thông tin thực tế về các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và nền văn hóa của họ. Diễn đàn của chúng tôi là nơi bạn có thể nhận phản hồi và đặt câu hỏi về tiếng Tây Ban Nha.

Nội dung[edit]

Tegucigalpa, Honduras
Các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên khắp thế giới.

Các tài nguyên tiếng Tây Ban Nha khác[edit]
Tình trạng hoàn thành: học liệu này đã đạt đến mức hoàn thành.

Đây là khóa học tiếng Tây Ban Nha hoàn chỉnh đầu tiên được cung cấp tại Wikiversity. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều khóa học tiếng Tây Ban Nha hơn - các khóa học tiếng Tây Ban Nha cho các mục đích khác nhau, cho cùng một loại sinh viên hoặc các khóa học phản ánh các phương pháp giảng dạy/cấu trúc bài học khác nhau. Khóa học này chưa cung cấp trải nghiệm đa phương tiện, câu đố hoặc các yếu tố tương tác khác, vì vậy những đóng góp về những mặt đó được đặc biệt hoan nghênh.

  • Diễn đàn - Thảo luận tiếng Tây Ban Nha với những người dùng khác hoặc nhận phản hồi