Tôn giáo trên thế giới

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Tôn giáo Số lượng tín đồ Vùng lãnh thổ chủ yếu
Kitô giáo Trên 2,4 tỷ Khắp thế giới, trừ một vài nơi.
Hồi giáo 1,5 tỷ Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, Nam Á, Tây Phi, Đông Phi, Nam Á, Đông Nam Á, Albania, một phần lãnh thổ Nga, các tỉnh phía tây Trung Quốc.
Ấn Độ giáo 900 triệu Nam Á, Đông Nam Á, Fiji, Guyana, Mauritus.
Đạo giáo 400 triệu Trung Quốc, Singapore, Malaysia và cộng đồng người Hoa hải ngoại, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Tôn giáo dân gian Trung Quốc 394 triệu Trung Quốc
Phật giáo 365 triệu (tín đồ chính thức)
1,2-1,6 tỷ (tính cả tín đồ không chính thức)
Đông Á và Ấn Độ, một số nước Đông Nam Á.
Tôn giáo của các bộ tộc 300 triệu Khắp thế giới trừ Châu Âu
Nho giáo 150 triệu Đông Á và cộng đồng người Hoa ở hải ngoại
Tôn giáo truyền thống châu Phi 100 triệu Châu Phi
Thần đạo 30 triệu Nhật Bản
Sikh giáo 23 triệu Ấn Độ, Pakistan, Canada, Mỹ, Anh
Do Thái giáo 14 triệu Israel, Mỹ, châu Âu
Bahá'í giáo 9 triệu Tín đồ phân bố rải rác nhiều nơi trên thế giới
Nhân Chứng Giê-hô-va 8,2 triệu Khắp thế giới
Hội Thánh Của Đức Chúa Trời-Hiệp Hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới 2,7 triệu Khắp thế giới
Đạo Cao Đài 2,4 triệuTemplate:Fact Việt Nam, Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc
Jaina giáo 1,2 triệu Ấn Độ, Pakistan, Canada, Mỹ, Anh