Tam dịch

From Wikiversity

Ba sách Liên sơn dịch, Quy tàng dịchChu dịch được gọi là Tam dịch . Cho đến nay, Chỉ còn lại Chu dịch . Liên sơn dịch và Qua tàng dịch đã thất truyền

Phát triển tam dịch[edit]

Đạo giáo của Trung quốc bắt đầu phát triển sau khi Văn Vương soạn Chu dịch . Các thuyết của bách gia chư tử đều bắt nguồn từ cuốn sách này. Đời nay thường dùng nhất là Chu dịch, trong bản thân Chu dịch cũng có 3 nguyên tắc lớn : Một là biến dịch - 2 là giản dịch - 3 là bất dịch . Những người nghiên cứu chu dịch cần nắm bắt và hiểu được 3 nguyên tắc này . Khi áp dụng vào thuật số như Phong thủy , nhân mệnh , tướng học, ...mới phát huy được hết công năng của dịch !


64 quẻ kinh Dịch[edit]

Liên sơn dịch là dịch ở thời đại Thần nông, vị trí 8 quẻ được vẽ trong đó khác với vị trí bát quái trong chu dịch .Dịch ở thời đại Hoàng đế là Quy tàng dịch. Liên sơn dịch bắt đầu bằng quẻ Cấn. Quy tàng dịch bắt đầu bằng quẻ Khôn. Chu dịch bắt đầu bằng quẻ Càn , đây là điểm khác biệt giữa Tam dịch.