Kinh dịch

From Wikiversity

Kinh Dịch I Jing, Yi Ching, Yi King được soạn thảo bởi Khổng Tử là bộ sách kinh điển của Trung Hoa, là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Các học thuyết trong Kinh dịch đả được phát triển trong thời đại Tam hoàng ngũ đế , Xuân thu Chiến quốc bởi nhiều tác giả