Thực vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Diversity of plants (Streptophyta) version 2.png

Thực vật là các sinh vật không có khả năng di chuyển

Lòai thực vật[edit]