Thực vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thực vật là các sinh vật không có khả năng di chuyển

Lòai thực vật[edit]