Thực vật học

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Diversity of plants (Streptophyta) version 2.png

Thực vật là các loài sinh vật không có khả năng di chuyển . Thực vật học (từ tiếng Hy Lạp cổ đại βοτάνη botane, "đồng cỏ, cỏ, và từ tiếng βόσκειν boskein, "chăn nuôi") là một môn khoa học nghiên cứu về thực vật. Thông thường, môn khoa học này bao gồm việc nghiên cứu các loài nấm, tảo và một số vi khuẩn tự dưỡng, địa y. Những người nghiên cứu về thực vật học được gọi là nhà thực vật học.


Loài thực vật[edit]