Jump to content

Wikiversitetet:Granskningsnämnden

From Wikiversity
This page is a translated version of the page Wikiversity:Review board and the translation is 69% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikiversity:Language select

talk page
talk page
العربية: تحوي هذه الصفحة خلاصة بالنقاشات التي أجريت بلغات مختلفة. لمناقشة هذا الموضوع بلغتك, إذهب إلى صفحة نقاش (تعلم المزيد).
български: Тази страница съдържа кратко изложение на обсъжданията, извършващи се на няколко езика. За да се изкажете по тази тема на родния си език, отидете на страница за обсъждане (Научете повече).
Deutsch: Diese Seite enthält Zusammenfassungen von Diskussionen, die in verschiedenen Sprachen geführt wurden. Eine Möglichkeit zur Teilnahme an der Diskussion in Deiner eigenen Sprache besteht auf der Diskussionsseite (Mehr dazu).
Ελληνικά: Αυτή η σελίδα περιέχει τις περιλήψεις των συζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες. Για να συζητήσετε για αυτό το θέμα στη γλώσσα σας, πηγαίνετε στη σελίδα συζήτησής (μάθε περισσότερα).
English: This page contains summaries of discussions which have taken place in various languages. To discuss about this subject in your language, go to the talk page (learn more).
français: Cette page contient les résumés des discussions ayant eu lieu dans différentes langues. Pour participer à la discussion dans votre langue, consultez la page de discussion (plus d'infos).


italiano: questa pagina contiene un riassunto delle discussioni che ci sono state nelle differenti lingue. Per partecipare alla discussione nella vostra lingua consultare la pagina di discussione (per info).


日本語: このページは、様々な言語で行われた議論の要約を含んでいます。あなたの言語で、この事柄についてを議論をするには、ノートページでお願いします。(もっと詳しく)
Nederlands: Deze pagina bevat samenvattingen van de discussies die hebben plaatsgevonden in verschillende talen. Om mee te discussiëren in uw eigen taal moet u naar de Overlegpagina gaan (Meer informatie).
norsk: Dette siden inneholder sammendrag av diskusjoner som har funnet sted på forskjellige språk. For å diskutere dette emnet på ditt språk, gå til diskusjonssiden (les mer).
Ripoarisch: Op dä Sigk hee senn koote Zesammefassonge fun dä Shtemme uss_ennem Klaaf, wo de Lück mieh wi ëjn Shprooch schwaade. Medmache kannß_De en Dinge Sprooch op dä Klaaf_Sigk (Mieh hee_drövver …).
português: Esta página contem sumários de discussões feitas em diversos idiomas. Para discutir sobre este assunto em sua língua, vá até a página de discussão (mais informações).
русский: Эта страница содержит краткое изложение обсуждения, которое ведется на нескольких языках. Чтобы высказаться на эту тему на своем языке, пройдите на страницу обсуждения (Узнать больше).
svenska: Denna sida innehåller sammanfattningar av diskussioner som förts på flera olika språk. Diskussioner på svenska sker på diskussionssidan. (Läs mer om språksamordning).
español: Ésta página contiene resúmenes de discusiones, los cuales se han hecho en diferentes idiomas. Para discutir sobre éste tema en su idioma, vaya a: página de discusión (más información).
中文: 此頁有在各種語言上進行的討論的總結. 若您想用您的語言討論此主題, 請進討論頁. (多語言系統)
Wikiversity Policies Clockinwork
Research

Research Guidelines
Scope of Research
Review Board

This box: view  talk  edit

Primärforskning vid Wikiversitetet innebär en risk att felaktiga metoder kan komma att användas. Primärforskning genererar ibland data och analyser som inte går att verifiera. Det är även möjligt för icke forskningsrelaterade tankegångar och texter att maskera sig som forskning. Som framfört i riktlinjerna för forskning bör primärforskning vid Wikiversitetet vara format av etiska ställningstaganden och metoder som motverkar felaktig forskning. Wikiversitetet förlitar sig på granskning från andra användare för att hitta och rätta till problem som kan uppstå i forskningsprojekt. I kombination med denna kollegiala gransking försöker Wikiversitetet även upprätta en mer formell form av granskning genom en granskningsnämnd. Granskningsnämnden är en grupp av experter som godkänts av de andra användarna att hantera problem med forskningsprojekt och genomföra den slutgiltiga granskningen.

Godkännande före projektstart

De flesta forskningsprojekt vid Wikiversitetet behöver inte godkännas av granskningsnämnden för att få starta. Ett möjligt undantag är forskning som annars kräver godkännande av en etisk granskningsnämnd vid ett Universitet, dessa måste visa för Wikiversitetets granskningsnämnd att de redan har godkännande från ett faktiskt universitet. Potentially, a research project approved by an IRB at a bricks-and-mortar research institution could involve research activities conducted at Wikiversity. Any such IRB-approved research should be evaluated by the Wikiversity Review Board in order to make sure that the proposed research does not violate Wikimedia Foundation policy and is not beyond the educational mission of Wikiversity.

Granskning av forskningsmetoder

Granskningsnämndens huvudsakliga uppgift är att vägleda alla andra användare i granskningen av forskningsprojekt. De ska kontrollera att projekten följer Wikiversitetets riklinjer för forskning. Granskningsnämnden hjälper de andra användarna att skilja från äkta och falsk forskning. När problem uppstår kan granskningsnämnen se till att de bemöts på ett korrekt och effektivt sätt, speciellt problematiska projekt kan till och med anmälas för radering med hjälp av administratörerna.

I anda med Wikiversitetets undervisningsuppdrag är granskningsnämnden en viktig källa till kunskap om forskningsmetodik.

Wikipublisering

Wikiversity does not have a system for formal peer review of research results and conclusions. The Review Board does not "approve" the results from original research projects before they are considered "published" on Wikiversity. All members of Wikiversity research projects can post their research conclusions on wiki webpages, but such "informal publication" does not imply any certification of the research by the Review Board or Wikiversity. The Review Board only helps the community make sure that research projects are conducted according to Wikiversity research guidelines and sound research methods.

A long-term goal is for Wikiversity to explore the possibility of having a formal peer review system for research reports. It is possible that in the future the Review Board could evolve into a way for experts to conduct formal peer review of research results within Wikiversity. Until then, any research results arising from research projects at Wikiversity should be submitted for peer review at conventional journals.

Referees (Skiljedommare)

Medlemmar av granskningsnämnden kallas "Referees"(eller skiljedommare). Referees är användare på Wikiversitetet som nomineras och väljs på samma sätt som administratörer tillsäts.

Referees uppgifter är:

  • markera forskningssidor med de rätta mallarna
  • kontollera att forskningsprojekten följer riktlinjerna för forskning
  • godkänna projekt som genomgått förhandsgranskning vid ett riktigt universitet
  • kontrollera att data och resultat är korrekt sammanställda och inte ändras i efterhand
  • indentifiera och rätta till felaktig forskning eller sammarbeta med administratörerna för att hantera projekt som inte går att rätta till

Referees (skiljedommare) är inte Custodians (administratörer) - de har inte rättigheter att hantera projekt och användare på annat sätt än att redigera sidorna i fråga. Om ett projekt måste stoppas och raderas är det administratörer som ska genomföra arbetet. Det är dock inte omöjligt att bli vald till både Referees (skiljedommare) och Custodians (administratörer).

Val av referees

Referees väljs utifrån deras historia av redigeringar så väl som en visad expertis inom forskningsmetodik. Kandidater kan bli nominerade eller nominera sig själva och väljs sedan genom konsensus bland användarna.

Regler för referees

Att bli en Referee betyder att man tar på sig extra ansvar gentemot Wikiversity och dess användare. Specifikt förväntas Referees att använda sina expertiskunskaper till att vägleda de andra användarna. De kan aldrig bestämma eller beordra utan bara använda sina kunskaper till att vägleda användarna till ett konsenus.

Se även