Địa lí 7

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Danh sách các bài học thuộc môn Địa lí lớp 7:

Phần 1 : Thành phần nhân văn của môi trường

Phần 2 : Các môi trường địa lí

Chương 1 : Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.

Chương 2 : Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa.

Chương 3 : Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương 4 : Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Chương 5 : Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Phần 3 : Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Chương 6 : Châu Phi

Chương 7 : Châu Mĩ

Chương 8 : Châu Nam Cực

Chương 9 : Châu Đại Dương

Chương 10 : Châu Âu

Lưu ý  : những tên bài được tô màu đỏ chính là những bài chưa được tạo ra, bạn có thể tạo ra và cải tạo những bài đang có. Thân mến!