Động Vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Động vật được dùng để ám chỉ các sinh vật sống có khả năng di chuyển .

Loài Động Vật[edit]

Trong tự nhiên, Động vật có tất cả 5 loài sau

Xem thêm[edit]