Курс:Въведение в немския език

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Целта на този курс е да запознае читателя с немския език. Уроците включват произношение и правопис на немски, основна лексика и въведение в немската граматика

Списък на уроците[edit]

  1. Немската азбука – произношение и правопис
  2. Лични местоимения
  3. Съществително име
  4. Определителен член
  5. Прилагателно име
  6. Глаголи
  7. Предлози
  8. Подредба на немското изречение