Jump to content

Факултет:Български език

From Wikiversity
Факултет по български език
редактиране Описание на факултетаБългарският език е индоевропейски език от групата на южнославянските езици. Той е официалният език на Република България и един от 23-те официални езика на Европейския съюз.

Факултетът по български език е съставен с цел да улесни ползвателите на българския език при съставянето на определени стандартизирани видове текст.

редактиране КатедриНачална страница