ویکی‌دانشگاه:رهنمودها

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

رهنمودها صفحاتی هستند که محتوای آن‌ها:

  1. اجرا شدنی (عملکردی) است (یعنی پیشنهاد می‌‌کند که عملی توسط ویرایشگران ویکی‌دانشگاه انجام شود، یا از انجامش پرهیز شود)
  2. از طریق اجماع تصویب شده است.

رهنمودها قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیستند، و در اجرای آن‌ها باید عقل سلیم رجوع کرد، و مواردی از استثنا نیز برای هر کدام از رهنمودها متصور است. تغییرات رهنمودها باید ابتدا در صفحهٔ بحث همان رهنمود پیشنهاد شوند و بعد از توافق عمومی، در خود رهنمود اعمال شوند، اگرچه تغییرات جزئی که مفهوم را تغییر نمی‌دهند، می‌توانند مستقیماً در خود رهنمود اعمال شوند. وقتی در مورد لحن یا محتوای یک رهنمود چون و چرا پیش آمد، باید با بحث و مشارکت عمومی به نتیجه رسید، نه این که کل رهنمود را زیر سوال برد. این که برای حذف یک رهنمود رای‌گیری بشود رویکرد درستی نیست، چرا که رای‌گیری هیچ وقت جای اجماع و توافق عمومی را نمی‌گیرد.

فهرست رهنمودهای ویکی‌دانشگاه[edit]

رهنمودهای ویکی‌دانشگاه شامل موارد زیر می‌باشد:

جستارهای وابسته[edit]