ویکی‌دانشگاه:ویکی‌دانشگاه چه نیست؟

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

ویکی‌دانشگاه فضایی برای ایجاد و استفاده از منابع و فعالیت‌های آزاد آموزشی است. این صفحه یک تصویر کلی از آنچه که ویکی‌دانشگاه نیست ارائه می‌کند.

ویکی‌دانشگاه چه چیزی نیست؟[edit]

  • یک موسسهٔ آموزشی که درجهٔ تحصیلی اعطا کند: ویکی‌دانشگاه به صورت آکادمیک به اعطای مدارج معتبر، دیپلم‌ها، مدرک‌ها، عناوین، و غیره نمی‌پردازد. نسبت به دیگر مشارکت‌کنندگان صرف‌نظر از سن، زمینهٔ دانشگاهی، یا دانششان احترام بگذارید. همهٔ افراد نقش مهمی در توسعهٔ ویکی‌دانشگاه دارند.
  • یک موسسهٔ آموزشی پسادبیرستانی: ویکی‌دانشگاه شامل منانبع آموزشی برای همهٔ گروه‌های سنی است. ویکی‌دانشگاه تنها به این خاطر دانشگاه است که جامعه‌ای چندزبانه از آموزگاران، شاگردان، و پژوهشگران است، در غیر اینصورت برای تمام مقاطع و گروه‌های سنی می‌تواند مفید باشد.
  • سکوی سخنرانی: منابع ویکی‌دانشگاه باید برای حمایت از آموزش فراتر از هر گونه عقاید شخصی، باورها، یا گرایش‌های باشد. اگر دوست دارید خودتان را به دیگران اثبات کنید، لطفاً آن را به صورت باز، محترمانه، با حضور دانشگاهیان، و طوری که مشارکت‌کنندگان از مسائل مربوط به شما مطلع شوند، انجام دهید. تحلیل‌های منتقدانه و سخنرانی‌های آکادمیک دو راه ممکن برای انجام آن هستند.
  • یک پروژهٔ ایستا: هر روز جدید افراد تازه‌ای را می‌آورد، با ایده‌های جدید، و راه‌های جدید برای انجام کارها. ویکی‌دانشگاه به تغییر ادامه خواهد داد تا به تأمین نیازهای جامعهٔ ویکی‌دانشگاه بپردازد.
  • دیگر پروژه‌های ویکی‌مدیا: ویکی‌پدیا یا ویکی‌نسک می‌توانند برایتان بهتر باشند اگر تنها می‌خواهید دربارهٔ موضوع مشخصی مطالعه کنید، همینطور می‌توانند محل خوبی برای یادگیری منسجم باشند اگر تمایل به نوشتن مقاله، کتاب و غیره بدون اینکه زیاد درگیر مشارکت شوید دارید. ممکن است اشتراکاتی بین پروژه‌ها باشد، اما در نهایت هر کدام تمرکز ویژهٔ خود را دارند.

جستارهای وابسته[edit]