Chẩn bệnh

From Wikiversity

Đông y dựa vào Tứ chẩn , khai thác các triệu chứng bệnh . Căn cứ vào Bát cương để bệnh tật được quy thành các hội chứng thiên thắng hay thiên suy về âm dương của các tạng phủ kinh lạc…

Tứ chẩn[edit]

Chẩn đoán Đông y dùng 4 phương pháp chẩn bệnh sau

  1. Vọng chẩn (quan sát bệnh nhân và hoàn cảnh),
  2. Văn chẩn (lắng nghe âm thanh từ thể trạng và tâm sự của bệnh nhân)
  3. Vấn chẩn (hỏi bệnh nhân và người nhà những điều liên quan)
  4. Thiết chẩn (khám bằng tay và dụng cụ) để xác định bệnh trạng.

8 cương lĩnh[edit]

Chẩn đoán Đông y dùng 8 cương lĩnh Để đánh giá vị trí nông sâu của bệnh, tính chất bệnh, trạng thái người bệnh và xu thế trung nhất của người bệnh

  1. Biểu
  2. Thực
  3. Hàn
  4. Nhiệt
  5. Âm
  6. Dương

4 nhóm

Trong đó âm và dương là hai cương lĩnh tổng quát nhất gọi là tổng cương; thường bệnh ở biểu là thực, nhiệt thuộc về dương; bệnh ở lý là hàn , là hư thuộc về âm.