Nhiệt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nhiệt phát sinh từ nhiều nguồn, như nhiệt điện từ, phóng xạ sóng điện từ, lửa, ánh sáng Mặt Trời, ánh sáng đèn điện, ánh sáng đèn dầu, cọ xát giữa hai vật, quẹt que diêm với ống quẹt tạo ra lửa,... Nhiệt cho một cảm giác nóng, ấm hoặc lạnh. Nhiệt nóng có nhiệt độ cao (ví dụ như nước sôi. Nhiệt lạnh có nhiệt độ thấp (hư nước đá). Các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên khi có thay đổi nhiệt. Có các công cụ đo lường nhiệt độ như nhiệt kế, công cụ điện – nhiệt như điện trở nhiệt, các máy điện – nhiệt như máy sưởi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ,...

Xem thêm[edit]