Nhiệt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nhiệt phát sinh từ nhiều nguồn . Thí dụ như Nhiệt điện từ , Phóng xạ sóng điện từ . Lửa , Ánh sáng mặt trời, Ánh sáng đèn điện , Ánh sáng đèn dầu Ánh sáng đèn cầy . Cọ xát giửa 2 vật , Quẹt que diêm với ống quẹt tạo ra lửa . Nhiệt cho một cảm giác nóng, ấm, lạnh . Nhiệt nóng có nhiệt độ cao thí dụ như nước sôi . Nhiệt lạnh có nhiệt độ thấp thí dụ như nước đá . Khí Hậu Gió, Thời Tiết, các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên khi có thay đổi nhiệt . Nhiệt có ứng dụng trong việc chế tạo các công cụ đo lường nhiệt độ như Nhiệt độ kế, công cụ điện nhiệt như Điện trở nhiệt, các máy điện nhiệt như Máy Sưởi Điện,Máy Lạnh Điện,Tủ Lạnh Điện,Máy Đều Hòa Nhiệt Độ Điện