Jump to content

Wikiversity:Scope of research/Fr

From Wikiversity

Wikiversity:Language select

talk page
talk page
العربية: تحوي هذه الصفحة خلاصة بالنقاشات التي أجريت بلغات مختلفة. لمناقشة هذا الموضوع بلغتك, إذهب إلى صفحة نقاش (تعلم المزيد).
български: Тази страница съдържа кратко изложение на обсъжданията, извършващи се на няколко езика. За да се изкажете по тази тема на родния си език, отидете на страница за обсъждане (Научете повече).
Deutsch: Diese Seite enthält Zusammenfassungen von Diskussionen, die in verschiedenen Sprachen geführt wurden. Eine Möglichkeit zur Teilnahme an der Diskussion in Deiner eigenen Sprache besteht auf der Diskussionsseite (Mehr dazu).
Ελληνικά: Αυτή η σελίδα περιέχει τις περιλήψεις των συζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες. Για να συζητήσετε για αυτό το θέμα στη γλώσσα σας, πηγαίνετε στη σελίδα συζήτησής (μάθε περισσότερα).
English: This page contains summaries of discussions which have taken place in various languages. To discuss about this subject in your language, go to the talk page (learn more).
français: Cette page contient les résumés des discussions ayant eu lieu dans différentes langues. Pour participer à la discussion dans votre langue, consultez la page de discussion (plus d'infos).


italiano: questa pagina contiene un riassunto delle discussioni che ci sono state nelle differenti lingue. Per partecipare alla discussione nella vostra lingua consultare la pagina di discussione (per info).


日本語: このページは、様々な言語で行われた議論の要約を含んでいます。あなたの言語で、この事柄についてを議論をするには、ノートページでお願いします。(もっと詳しく)
Nederlands: Deze pagina bevat samenvattingen van de discussies die hebben plaatsgevonden in verschillende talen. Om mee te discussiëren in uw eigen taal moet u naar de Overlegpagina gaan (Meer informatie).
norsk: Dette siden inneholder sammendrag av diskusjoner som har funnet sted på forskjellige språk. For å diskutere dette emnet på ditt språk, gå til diskusjonssiden (les mer).
Ripoarisch: Op dä Sigk hee senn koote Zesammefassonge fun dä Shtemme uss_ennem Klaaf, wo de Lück mieh wi ëjn Shprooch schwaade. Medmache kannß_De en Dinge Sprooch op dä Klaaf_Sigk (Mieh hee_drövver …).
português: Esta página contem sumários de discussões feitas em diversos idiomas. Para discutir sobre este assunto em sua língua, vá até a página de discussão (mais informações).
русский: Эта страница содержит краткое изложение обсуждения, которое ведется на нескольких языках. Чтобы высказаться на эту тему на своем языке, пройдите на страницу обсуждения (Узнать больше).
svenska: Denna sida innehåller sammanfattningar av diskussioner som förts på flera olika språk. Diskussioner på svenska sker på diskussionssidan. (Läs mer om språksamordning).
español: Ésta página contiene resúmenes de discusiones, los cuales se han hecho en diferentes idiomas. Para discutir sobre éste tema en su idioma, vaya a: página de discusión (más información).
中文: 此頁有在各種語言上進行的討論的總結. 若您想用您的語言討論此主題, 請進討論頁. (多語言系統)

1[edit]

Résumé des interventions des participants anglophones

La page de discussion de "Champs de recherche" concerne la nature des activités ou champs de recherche qui pourraient être autorisées au sein de la Wikiversité.

  1. études bibliographiques productrices de connaissance
  2. projets de recherche qui utilisent des méthodes de recherche en plus des études bibliographiques ( exemple : Bloom_clock_project issu de la Wikiversity anglophone).
  3. projets de recherche collaboratifs impliquant des chercheurs d'institutions externes à la Wikiversity (exemple : projet d'astronomie issu de la Wikiversity anglophone).

2[edit]

Résumé des participants germanophones :

"Tout d'abord une observation de caractère général: la distinction entre recherche "primaire" et "secondaire" est inconnue dans la culture allemande. Ainsi, le seul terme significatif ici est "recherche" et comme tel, ce terme implique un ensemble de méthodologies critiques qui transcendent le simple littéraire (the merely literary ?).

1. La discussion devrait commencer avec la définition du mot "recherche". Ensuite, nous aimerions suggérer la définition suivante, qui est commune dans les entreprises scientifiques germanophones : "une recherche méthodique pour la connaissance".

2. De notre point de vue, la définition de la "recherche" en elle-meme est en grande partie dépendante de la discipline. Il en découle que les spécialistes d'un domaine pour un domaine donné devraient décider par eux memes ce que veut dire le mot "recherche" et quelle sorte de recherche pourrait etre faite. Une régle universelle reliant tous les domaines spécialisés dans Wikiversity nous parait problématique.

3. Jusqu'à maintenant, les versions dans les languages individuels des différents projets wikimedia ont indépendement déterminé leur propre contenu et direction, ainsi que leurs procédures opérationnelles internes (par exemple, aussi bien la wikipedia germanophone que la wikisource germanophone diffèrent de manière substancielle avec leurs contreparties anglophones). Ce fait est positif dans le sens où il contribue à la diversité intellectuelle et ce principe devrait etre appliqué à la Wikiversity aussi. Ainsi nous proposons que la décision, c'est-à-dire quel type de recherche serait permis, devrait etre laissée individuellement aux domaines spécialisés aussi bien qu'aux versions linguistiques."

3[edit]

Résumé des interventions des participants anglophones

Cette page Wikiversity:Research/En doit être traduite en Allemand. Elle inclut les instructions du comité de la fondation Wikimedia au sujet de la façon dont la communauté entière de Wikiversity doit développer UNE politique pour la recherche qui s'appliquera à l'ensemble du projet Wikiversity.

Même si le terme "recherche originale" n'est pas bien connu des Allemands, il est d'une grande importance pour le comitéde la fondation Wikimedia. Le terme "recherche originale" est mentionné sur Wikipedia:Theoriefindung. La distinction à faire est entre :
1) les formes "de recherche secondaire" (travail bibliographique) comme sur Wikipedia dans le cadre de la politique "pas de recherche originale"
et
2) d'autres formes de recherche qui ne seraient pas possibles si Wikiversity adopte également la politique "pas de recherche originale".

Si Wikiversity va avoir des types d'activité de recherche qui ne sont pas restreintes à la politique "pas de recherche originale", alors Wikiversity doit établir des lignes de conduite pour de telles recherches qui seront effectuées dans TOUTES LES langues.

4[edit]

Après réflexion, nous sur IRC # wikiversity-en sommes arrivés à la conclusion que la meilleure traduction doit probablement diviser les catégories en "recherche comparative et recherche avancée (single-focus ?)". Une autre traduction ne semble pas avoir beaucoup de sens. De même l'expression suivante "recherche active" est plutôt étrange et est employée dans un contexte différent. Aschoeke

5[edit]

Je vois une partie de la distinction "recherche originale/recherche secondaire" dans les termes allemands : „empirische Forschung“/„Literaturstudium und Dokumentation“ (i.e. "recherche empirique"/"recherche bibliographique et documentation"). -- Purodha 00:55, 7 Septembre 2006 (UTC)

Si le règlement du comité signifie implémenter la règle de Wikipedia "aucune recherche originale" ici, alors nous devrions amha renommer le projet en "Wiki-faculté" ("Wiki-College" sur la version en). -- Purodha 00:55, 7 septembre 2006 (UTC)

nouveau[edit]