Điện và vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vật dẩn điện[edit]

Mọi vật dẩn điện được chia thành 3 loại vật tùy theo khả năng dẩn điện của vật

Công dụng[edit]

Dẩn điện được dùng trong việc chế tạo ra các Linh kiện điện tử thu động như

Bán dẩn điện được dùng trong việc chế tạo ra các Linh kiện điện tử linh động như