Lực

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực đại diện cho một đại lượng vật lý tương tác với vật để thực hiện một việc . Thí dụ như khi dùng sức để đẩy cửa mở . Sức dùng để đẩy cửa mở được gọi là lực.Lực có ký hiệu F đo bằng đơn vị Newton N = Kg m/s

Vector Lực[edit]

Mọi vector thẳng nghiêng Lực có thể biểu diển bằng tổng của vector thẳng ngang Lực và vector thẳng dọc Lực như sau

Trị số vecto Lực

Các dạng lực và công thức[edit]

Lực Ký hiệu Đơn vị Công thức toán
Lực hấp dẫn
Trong lực
Phản lực
Áp lực
Lực ma sát
Lực đàn hồi
Động lực
Lực hướng tâm
Lực ly tâm
Lực tỉnh điện
Lực động điện
Lực động từ
Lực điện từ