Lực

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khi dùng sức để đẩy cửa mở . Sức dùng để đẩy cửa mở được gọi là lực. Lực đại diện cho một đại lượng vật lý tương tác với vật để thực hiện một việc .Lực có ký hiệu F đo bằng đơn vị Newton N = Kg m/s


Các dạng lực thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bao gồm

  • Lực tạo ra chuyển động theo một hướng nhất định
  • Lực tương tác điện tích

Và các lực sau