Lực

From Wikiversity

Lực đại diện cho một đại lượng vật lý tương tác với vật để thực hiện một việc . Thí dụ như khi dùng sức để đẩy cửa mở . Sức dùng để đẩy cửa mở được gọi là lực.

Lực có ký hiệu F đo bằng đơn vị Newton N = Kg m/s

Phần tử Lực[edit]

Mọi vector thẳng nghiêng Lực có thể biểu diển bằng tổng của vector thẳng ngang Lực và vector thẳng dọc Lực như sau

Trị số vecto Lực

Các dạng lực và công thức[edit]

Lực Ký hiệu Đơn vị Công thức toán
Trong lực Lực hút của trái đất trên mọi vật về hướng mình
Động lực Lực làm cho một khối lượng vật di chuyển
Phản lực Lực chống lại lực tương tác với vật
Áp lực Lực ép trên diện tích bề mặt của vật
Lực ma sát Lực cản trở di chuyển của lực
Lực đàn hồi
Lực hướng tâm
Lực ly tâm
Lực tỉnh điện
Lực động điện
Lực động từ
Lực điện từ

Lực và Chuyển động[edit]

Lực Chuyển động
F = 0 O Đứng yên
F =/ 0 -->O --> O Di chuyển
F = -->O Cân bằng

Lực ma sát và động lực[edit]

Rơi tự do[edit]

Lực rơi tự do không có lực cản không khí

Lực rơi tự do có lực cản không khí