Chuyển động

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Slope picture.svgIntegral as region under curve.pngUniform circular motion.svgVelocity-acceleration.PNGWave.pngSimple harmonic oscillator.gif

Khi dùng sức đển đẩy chiếc xe di chuyển từ điểm A đến điểm B tạo ra chuyển động qua quảng đường dài AB . Vậy, Chuyển động tạo ra từ di chuyển của một vật do có một lực tương tác

Tính chất chuyển động[edit]

Mọi chuyển động đều có các tính chat sau

Các chuyển động cơ bản[edit]