Vận tốc

From Wikiversity

Vận tốc, một đại lượng vật lý cho biết tốc độ di chuyển của một chuyển động . Vận tốc có ký hiệu đo bang đơn vị

Chuyển động thẳng[edit]

Chuyển động thẳng Công thức Thí dụ
Vận tốc đều * Chuyển động thẳng ngang
*Chuyển động thẳng dọc
Vận tốc trung bình
*Chuyển động thẳng nghiêng
Vận tốc tức thời
*Chuyển động cong

Chuyển động tròn[edit]

Chuyển động trọn vòng tròn
* Chuyển động tròn đều

Chuyển động cung tròn* Chuyển động tròn không đều

Chuyển động cong[edit]

Chuyển động cong * Chuyển động cong

Chuyển động sóng[edit]

Chuyển động sóng * Chuyển động sóng