Định luật điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Định luật điện từ
Định luật Coulomb
Định luật Ampere
Định luật Gauss
Định luật Lentz
Định luật Faraday
Định luật Maxwell-Ampere
Phương trình Maxwell