Уикиверситет:Консултативен съвет

From Wikiversity
НЕИЗМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси

Оригиналните изследвания в Уикиверситет създават риск от използване на необосновани методи в някои проекти. Оригинално изследване може да доведе до резултати, не поддаващи се на проверка и изводи. Възможно е, това да бъде свързано с не добре обосновани идеи и с фалшификации вместо обективни изследвания. Както е описано в общи черти при ръководните принципи за Изследване, приемливо оригинално изследване в Уикиверситет се определя от етични съображения и с предпазни мерки срещу изследователски методи, които водят до некоректи или нагласени резултати. В Уикиверситет право на участие в консултативния съвет имат опитни специалисти в съответните области на научните изследвания. Специалистите ще помогнат за намиране и коригиране на проблемите, които биха могли да възникнат в научно-изследователската работа. Такъв е смисълът на Консултативния съвет за научни изследвания.

Консултативен съвет — група от одобрени от обществото участници в Уикиверситет, на които се предоставят работите, за да помогнат на съобществото да провери методите, използвани в научно-изследователските работи. Консултативният съвет се занимава с всякакви потенциални проблеми възникнали в дадената област.


Вижте още[edit]


Категория:Правила