Уикиверситет:Отказ от отговорност

From Wikiversity
УИКИВЕРСИТЕТ НЕ ГАРАНТИРА ИСТИННОСТ
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси

Уикиверситет като интернет-проект с открито съдържание, е доброволно общество от личности и групи, създаващи общ склад за научни, изследователски и обучаващи материали. Неговата структура позволява на всеки, който има достъп до интернет и браузър, да изменя това съдържание. Затова, моля, имайте предвид, че поставената тук информация може да не е проверена от професионалисти, притежаващи знания в съответните области, необходими за предоставяне на пълна, точна или заслуживаща доверие информация за всяко понятие в Уикиверситет.

Трябва да осъзнавате, че Уикиверситет не може по никакъв начин да гарантира правилността на предоставените данни. Когато ги прочитате те биха могли да бъдат току що променени, повредени, или написани от някой, чието мнение се отличава от общеприетото в областта на знанията които ви интересуват.

Ние търсим начин за проверка и избор на най-достоверната версия на статията, но не можем да гарантираме нищо.

Никой от авторите, участници, спонсори, администратори, оператори и лица, свързани по някакъв начин с Уикиверситет, не носят отговорност за появяването на неточна или подвеждаща информация, а също за използваните от вас данни, съдържащи се на тези уеб-страници или намерени по насочващи от тях връзки.

Моля, трябва ясно да осъзнавате, че цялата информация тук, е предоставена свободно, като акт на добра воля, без сключването на каквито и да е договори или договори между вас и собствениците или ползвателите на този сайт, притежателите на сървърите, на които се съхранява, на авторите на Уикиверситет, администраторите на проекта, операторите или който и да е още, свързан по някакъв начин с този или родствени на него проекти, които (договори) могат да станат предмет на преки претенции. Предоставя ви се ограничено право да копирате съдержимото в този сайт — даденото право не предвижда и не подразбира никаква договорна или друга отговорност за която и да е част от Уикиверситет или неговите агенти, участници, организатори или други ползватели.

Всички търговски марки, знаци и наименования на продукти, служби и организации, права на дизайн, авторски и сродните му права, които се споменават, използвани или цитирани в статиите принадлежат на законните им собственици. Използването им тук не ви дава право на друга употреба, с изключение на предвиденото от авторите на статиите в Уикиверситет соред схемата на лицензиране GFDL. Освен ако не е посочено друго, сайтовете Уикиверситет и Уикипедия не са свързани по никакъв начин с притежателите на авторските права, и следователно, Уикипедия не може да се разпорежда с правата за използване на материали, които са защитени от авторското право. Вие носите отговорността за използването на тези и други подобни материали.

Моля, обърнете внимание, че четенето, разпространението или промяната на информация, съдържаща се в Уикиверситет може да нарушава законите на страната, в която разглеждате този сайт. Уикиверситет не приканва към нарушаване на никакви закони, но тъй като информацията се съхранява на сървъра в щата Флорида в САЩ, ние се ползваме от правата, предоставени на всички от Първа поправка към Конституцията на САЩ и принципите на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН. Законите на вашата страна могат да третират защитата на свободата на словото не така широко, както законите на САЩ или Хартата на ООН — в този случай Уикиверситет не носи отговорност за всевъзможни потенциални нарушения на тези закони от вас при създаване на връзки на този сайт или друго използване на всяка съдържаща се тук информация.

Ако ви е нужен съвет на специалист (например, в областта на медицината, правото, финансите или управление на риска), моля, обърнете се към професионалисти, имащи лиценз и знания в дадената област. Прочетете съответните предупреждения: Вие използвате материалите на Уикиверситет на своя отговорност!Уикиверситет не дава медицински съветиУикиверситет не прави юридически заключения.
Независимо, че ползователите могат да поправят грешките или да изтриват грешните съждения, те не са задължени да правят това. Затова цялата информация се предоставя без гаранции за полезност за каквато и да е цел или пригодност за каквото и да е използване.

Уикиверситет не може да носи отговорност за каквато и да е нанесена щета, тъй като е доброволно съобщество, свободно организирано за създаване на открити образователни, културни и информационни ресурси. Информацията се предоставя като акт на добра воля и не съществува съглашение или акт за намеренията между вас и Уикиверситет относно използването или изменението на информация, не предвидено в Creative Commons Attribution 2.5. Също никой в Уикиверситет не носи отговорност за изменението, редактирането или изтриване на всяка информация, добавена от вас в Уикиверситет или други свързани с тях проекти.

Благодарим за ангажираното време за прочитане на тази страница. Желаем ви да получите само приятни впечатления от използването на Уикиверситет.


*