Уикиверситет:Обучение

From Wikiversity
НЕИЗМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси

В основата на модела на обучение в Уикиверситет стои принципа "учене чрез правене". Предполагаме, че това е оптималния модел на обучение на базата на на Уики-технологията. Моделът на интерактивно учене в Уикиверсит се основава на активността на учениците, които участват в подобряването на проекта.

Интерактивен курс на обучение ("учене чрез правене") се възприема различно от отделните хора. Тук правим опит за по-подробно обяснение.

Обучение на базата на опита[edit]

  • В обучението участва всеки желаещ;
  • Всеки участник влиза със собствения си опит в средата за обучение;
  • Всеки участник способства за подобряване на учебните материали, в процеса на тяхното използване.

Обучение на практика[edit]

Процесът на обучение се извършва благодарение на натрупваните навици за работа с източниците на информация и развитието на способностите към самостоятелно получаване на нови знания. В процеса на редактиране на материалите на уики и тяхното обсъждане става и приобщаването към обучаващия процес. При учене в Уикиверситета е необходимо участникът да концентрира вниманието си към своя уики-потенциал, отчитайки факта, че обучението се основава на процесите от съвместната дейност или на определени идеи, актуални за различните учебни групи.

Учебни групи[edit]

Участниците на учебната група могат съвместно да пишат лекции, използвайки материал, прочтетен по-рано. Лекциите ще се използват за записване на основните идеи на изучавания материал. Това прилича на тези лекции, които студентите пишат в нормалните учебни заведения. Тези записки могат да се използват като ръководство за ползвателите, които искат да приложат получените знания за подобряване на статиите в Уикипедия и за написването на книги в Уикикниги. Сэщо участниците на групата могат да създадат връзка и да използват други видове лекции.

За по-доброто усвояване на материала групата може да избере проект, който да допринесе по някакъв начин за развитието на общността на Уикимедия. Ето няколко примера за проекти:

  1. Подобряване на статиите на Уикипедия с използване на получените по време на обучението знания.
  2. Уикиучебник, който ще показва степента на усвояване на материала. Този уикиучебник може да бъде използван от бъдещите групи, изучаващи този предмет, и навярно те ще могат да го подобрят (например, използвайки източници, които не са били използвани от предходните групи).

Учебни материали които не са курсове[edit]

  • Лекции — много преподаватели съставят лекции в вид на текст за студентите, за използването им в качеството на отправна точка за провеждането на курсовете. В много случаи лекциите може просто да се публикуват в Интернет. По този начин, лекциите стават материали единствено на сайте, а не на самия курс.
  • Програма на курса. Един от трудните моменти в началото на курса е подготовката: какво трябва да се обясни, какво може да се изключи. Програмата на курса може да стане ценен ресурс за преподавателя, но тя още не е интерактивен курс.
  • Моделиране или анимация — моделирането или анимацията могат да послужат за илюстративен материал при нагледното обучение, но това още не е самостоятелен курс.
  • Слайдове — много хора погрешно предполагат, че слайдовете за лекциите са адекватен еквивалент на курса. Това обаче не е така.
  • Видеолекции — имат смисъл за преподавателя, но не са достатъчни. Видеолекциите обикновено нямат високо качество и за разлика от слайдовете, нямат навигация и координация. Освен това, в учебните материали от този вид отсъства обратната връзка с участниците в обучението.

Вижте още[edit]


Категория:Правила