Уикиверситет:Свободно съдържание

From Wikiversity
НЕИЗМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси

В контекста на Уикиверситет «свободно съдържание» означава образователни ресурси, които могат свободно да се копират и повторно да се използват в съответствие с условията на такива лицензии, като Лиценз за свободна документация GNU (GFDL); а също ресурси, намиращи се в обществено достояние. Независимо че понякога можете да намерите съдържание на Уикиверситет в платена форма (например, на DVD носител), съдържанието на Уикиверситета в повечето случаи е достъпно безплатно, т.е. при достъп през Интернет не е необходимо заплащане.

Вижте още[edit]


Категория:Правила