Jump to content

Wikiversity:Forum

Add topic
From Wikiversity
Latest comment: 9 years ago by Timboliu in topic Template importeren
English: this page is meant to be used for central discussions.
Nederlands: deze pagina is een centrale overlegruimte om richtlijnen te bespreken, overleg te voeren wat niet specifiek betrekking heeft op slechts één pagina, en meer.

Opening Forum[edit]

Welcome to this central talk page! It is open to be used. Romaine (talk) 16:01, 3 July 2014 (UTC)Reply

Richtlijnen[edit]

Het lijkt mij goed als er voor het Nederlandstalige gedeelte richtlijnen worden geforumleerd over wat wel thuis hoort en wat niet. Romaine (talk) 16:04, 3 July 2014 (UTC)Reply

Ik wil voorstellen dat er per subkopje hieronder punten voor de richtlijnen besproken worden. Wanneer er overeenstemming bereikt is binnen een kopje of geen bezwaren meer bijkomen, wordt na 5 dagen dat aspect van kracht als richtlijn. Romaine (talk) 15:15, 4 July 2014 (UTC)Reply

Pagina moet inhoud bevatten[edit]

Of een pagina binnen een leerproject past is iets anders dan een individuele pagina beoordelen. Vraag is wel wat de criteria zijn om te bepalen of een pagina in een leerproject past en of je daar dan centraal richtlijnen over moet afspreken. Ik denk zelf dat de leercirkels prima zelf zouden kunnen bepalen of content van waarde is binnen hun leerproject. M.b.t je 2e punt ben ik het eens. Pagina's die geen inhoud bevatten of slechts een enkele link kunnen weg. Ik zou er overigens wel voor pleiten om de maker enige tijd te gunnen om iets van de pagina te maken. Bestaan hier op Wikipedia niet ook richtlijnen voor? Deze zouden we wellicht kunnen overnemen? Timboliu (talk) 18:40, 7 July 2014 (UTC)Reply
De vraag die wij onszelf moeten stellen is of een pagina en/of de groep waartoe die behoort serieus gebruikt kan worden als onderdeel van de studie/cursus. Als andere gebruikers, ongeacht of ze een studie/cursus nu volgen of niet, niet kunnen vaststellen of een pagina zinvol is, hoort die niet thuis op Wikiversity. Met andere woorden: uit een pagina moet duidelijk de relatie blijken dat dit echt in een studie/cursus gebruikt kan worden. Op Wikipedia dient ieder artikel te voldoen aan minimale richtlijnen. Als een artikel daaraan duidelijk niet voldoet wordt zo'n pagina genomineerd voor verwijdering. Als de inhoud van een pagina nog enige potentie heeft wordt deze niet meteen verwijderd, maar wordt de pagina op de verwijderlijst genomineerd en kunnen gebruikers gedurende die tijd zowel werken aan de verbetering van de pagina als het geven van argumenten waarom een pagina wel/niet verwijderd zou moeten worden. Na twee weken wordt er op basis van de richtlijnen en de gegeven argumenten besloten of de pagina dan behouden wordt of verwijderd. Romaine (talk) 20:13, 7 July 2014 (UTC)Reply
Ik denk dat er t.a.v. het al dan niet zinvol zijn van een pagina verschillen zijn tussen wikipedia en de wikiversteit. Waarbij je bij wikipedia een individuele pagina kunt beoordelen, moet je op de wikiversiteit kijken naar het leerproject waar de pagina onderdeel van is. Jij blijft herhalen dat een leerproject onderdeel moet zijn c.q. moet resulteren in een studie/ cursus, maar volgens mij hoeft dit niet perse het geval te zijn. Zie discussies op de Engelstalige wikiversiteit hierover. Wat is de reden dat je alternatieve leervormen niet wil toestaan? Wordt het dan een zooitje? Waarom zou je de leercirkels niet laten bepalen op welke manier ze willen leren? Zeker in de beta-fase waarin de Nederlandstalige wikiversiteit op dit moment in zit? Ik zou je willen uitnodigen om 1n van de leerprojecten concreet te gaan verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat je door ook andere leervormen toe te passen, zult leren. Wil je deze uitdaging aangaan? Is er een leerproject wat ons beiden interesseert? Misschien dat meer mensen willen aansluiten om e.e.a. te ervaren? Timboliu (talk) 21:19, 7 July 2014 (UTC)Reply
 • Pagina's moeten relevante inhoud bevatten

Geen auteursrechtelijk beschermd materiaal[edit]

Hopelijk worden de plannen van Neelie Kroes snel werkelijkheid (zie bericht op tweakers). Timboliu (talk) 12:55, 4 July 2014 (UTC)Reply
Sorry, maar dat is nu hier niet relevant. Wij hebben hier ons gewoon aan de auteurswetgeving te houden. Romaine (talk) 22:28, 4 July 2014 (UTC)Reply
Eens. Timboliu (talk) 08:18, 5 July 2014 (UTC)Reply
Dan denk ik dat we dat vast kunnen samenvatten met een conclusie hieronder. Romaine (talk) 15:15, 5 July 2014 (UTC)Reply
 • Er mag geen inbreuk worden gemaakt op auteursrechten

~

Ik zou nog graag de afspraak maken dat de maker in de gelegenheid gesteld wordt om de tekst te herschrijven (b.v. binnen een week) voordat de pagina verwijderd wordt. Is het trouwens mogelijk om na die week de inhoud nog te achterhalen? Ik heb het idee dat deze content dan voor altijd verloren is. Timboliu (talk) 18:42, 7 July 2014 (UTC)Reply
Daar ben ik absoluut tegen. Door pagina's met inbreukmakend materiaal te herschrijven wordt dit materiaal immers niet verwijderd. Ik heb u dit al een paar keer proberen uit te leggen. Woodcutterty (talk) 18:46, 7 July 2014 (UTC)Reply
Oke, maar nu snap ik het ook pas. In de geschiedenis zie je nog steeds de content staan en dat mag dus ook niet. Je zult de tekst moeten herschrijven op een nieuwe pagina. Klopt dat? Timboliu (talk) 19:15, 7 July 2014 (UTC)Reply
Klopt helemaal. Woodcutterty (talk) 19:16, 7 July 2014 (UTC)Reply

Geen origineel onderzoek / verifieerbaar[edit]

 • Een derde belangrijke richtlijn is naar mijn idee Pagina's mogen geen origineel onderzoek bevatten. Echter, het lijkt mij handig om dit uiteindelijk wel toe te staan in de toekomst onder een aparte naamruimte zoals bijvoorbeeld "onderzoek:".Myr (talk) 18:13, 3 July 2014 (UTC)Reply
  • Deze snap ik niet. Wikiversity is bedoeld om lesmateriaal te bevatten en te maken. Wanneer is bij het maken van lesmateriaal iets eigen onderzoek? Romaine (talk) 18:51, 3 July 2014 (UTC)Reply
   • Wat ik hiermee bedoel zijn zaken die (nog) niet geaccepteerd zijn door de algemene meerderheid binnen dat vakgebied. Misschien dat het beter omschreven kan worden als "moet verifieerbaar zijn". Myr (talk) 19:29, 3 July 2014 (UTC)Reply
In de discussie m.b.t. de richtlijnen, lijkt het me relevant om de verschillen tussen wikipedia en de wikiversiteit te benoemen. Op de Engelse wikiversity worden een aantal verschillen benoemd (zie https://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Learning_projects#What_is_a_learning_project.3F). Een verschil is bijvoorbeeld dat je niet een individuele pagina moet beoordelen, maar een leerproject. Verder ben ik het van harte eens met de opmerking: a learning project is whatever you want it to be. Het is een bottum-up concept, niet top-down. Je kunt je dan ook afvragen in hoeverre het zinvol is om centraal veel richtlijnen op te stellen. Volgens mij zijn de wikiversiteiten juist bedoeld om te experimenteren. En krijgen de leercirkels daarbij veel vrijheid Timboliu (talk) 11:53, 4 July 2014 (UTC)Reply
 • Ik betwijfel of verifieerbaarheid en geen origineel onderzoek hier relevant zijn. We maken geen encyclopedie hier maar onderwijsmateriaal. Het onderwijsmateriaal kan niet zomaar worden gekopieerd van andere bronnen en moet nieuw geschreven worden.
 • Het lijkt me een goed idee om de verschillen tussen Wikiversity en Wikipedia te formuleren. Laten we dat onder een nieuw kopje doen ieder kopje het overzichtelijk te houden. Romaine (talk) 14:58, 4 July 2014 (UTC)Reply
  • Daarbij wil ik wel nog aangeven dat Wikipedia ook een experiment is, net als Wikiversity, maar dat betekent niet dat we alles maar moeten toestaan en tal van losse experimentjes moeten hebben. Want dat gaat geheel voorbij aan het doel van de Wikimedia Foundation en het doel van Wikiversity: onderwijsmateriaal ontwikkelen. Experimenteren als onderdeel van een les/cursus kan, maar dus niet zomaar los. Op iedere wiki van WMF (incl. en.wikiversity) is er gedefinieerd wat het doel is en wat er niet thuis hoort, dat is dus wat hier ook nu geformuleerd gaat worden. Romaine (talk) 15:15, 4 July 2014 (UTC)Reply

Verschil Wikiversity - Wikipedia[edit]

Zoals in het kopje hierboven al een aanzet voor gemaakt werd lijkt het me goed om de verschillen met Wikipedia te beschrijven.

 1. Op Wikipedia wordt een encyclopedie geschreven, op Wikiversity wordt lesmateriaal gemaakt, encyclopedie-artikelen horen dus niet op Wikiversity thuis.
 2. Op Wikipedia worden artikelen ieder op een eigen pagina los van elkaar aangemaakt, op Wikiversity worden cursussen/lessen als subpagina van elkaar (collectie) aangemaakt met een moederpagina (Moederpagina/Subpagina's). Losse pagina's waarin geen lesmateriaal te vinden is horen dus niet op Wikiversity thuis.

Wellicht zijn er nog meer verschillen te bedenken? Romaine (talk) 15:15, 4 July 2014 (UTC)Reply

Niemand kan namens Wikiversity praten[edit]

 • Ik denk dat we met nadruk dit moeten benoemen: niemand kan namens de Nederlandstalige Wikiversity praten/handelen, tenzij er door de gemeenschap een peiling wordt georganiseerd en een besluit mee wordt genomen, of bij consensus. Het in andere gevallen praten in de vorm van "we" is onwenselijk, omdat een individuele gebruiker niet een hele gemeenschap kan representeren. In uitgaande correspondentie dient er dus uit eigen naam gecorrespondeerd te worden. Romaine (talk) 15:27, 4 July 2014 (UTC)Reply
De wikiversiteiten werken in leerprojecten die inhoud krijgen door de mensen die actief zijn in het leerproject. Ik ben een voorstander voor een aantal algemene richtlijnen, maar ik denk niet dat het goed is voor de wikiveristeit als er top-down heel veel opgelegd wordt. De wikiveristeit is een bottum-up initiatief waar veel ruimte is voor het experiment. Het is geen encyclopedie waar alle pagina's in een bepaald formaat opgeleverd moeten worden. Leren kent diverse verschijningsvormen. Wat voor de ene groep als minder relevant gezien wordt, is voor een andere groep wel leerwaardig. Timboliu (talk) 19:44, 4 July 2014 (UTC)Reply
Veel opleggen? Nu is het een puinhoop en dat vraagt dus om een minimale set aan richtlijnen. Wikiversity is geen plek om te experimenteren. Het doel is onderwijsmateriaal ontwikkelen. Het is geen encyclopedie, maar het dient wel op z'n minst onderwijsmateriaal te bevatten en niet willekeurig wat tekst. Op de Engelstalige Wikiversity kom ik tal van structureel opgezette pagina's tegen, die zijn er hier niet (zover ik gezien heb). Dit project is niet bedoelt om alles wat maar met leren te bevatten, dat is een misconceptie. Nogmaals: het doel van Wikiversity is onderwijsmateriaal creëren. Romaine (talk) 22:22, 4 July 2014 (UTC)Reply
PS: Wat ik hier vooral storend vind is dat je niet ingaat op het punt dat ik hier inbreng! Romaine (talk) 22:23, 4 July 2014 (UTC)Reply
Je punt is dat een individuele gebruiker geen gemeenschap kan representeren. Hier ben ik het mee eens. Maar dat geldt dan ook voor jou :-) Op de wikiversiteit gebruik ik regelmatig de term 'we' omdat ik namens een leercirkel spreek. Wanneer ik bijvoorbeeld een bedrijf benader omdat ik vanuit leerproject bedrijven geïnteresseerd ben in hun activiteiten dan doe ik dit namens leercirkel bedrijven. Overigens moet ik wel toegeven dat deze leercirkel op dit moment alleen uit mezelf bestaat. Hopelijk gaat dit snel veranderen. Er zijn namelijk honderden business consultants in Nederland die enorm veel kennis hebben van bedrijven en de markten waarop die bedrijven actief zijn. In leerproject markten en domeinen proberen we/ ik deze kennis te delen. Timboliu (talk) 08:26, 5 July 2014 (UTC)Reply
Het geldt voor iedereen! Misschien heb ik het per ongeluk ook wel eens gedaan, maar dat is niet de bedoeling. Ik kan bijvoorbeeld "we" gebruikt hebben in een zin als "we zijn bezig om een onderwijsprogramma op te zetten", dan praat ik dus niet over Wikiversity, maar over een aantal personen binnen WMNL die dit aan het opzetten zijn. Sorry als daar enige onduidelijkheid in ontstaan is.
Stel dat een leercirkel op Wikiversity bestaat, waarbij ieder van de deelnemers op Wikiversity aangeeft iets oké te vinden, dan kun je spreken van "we", maar daar moet in duidelijk zijn waar die "we" betrekking op heeft. Er mag niet de suggestie gewekt worden dat Wikiversity (etc.) bijvoorbeeld contact heeft gehad, en dat is momenteel wel het geval. Maar zelfs leercirkels bestaan niet op deze Wikiversity. Je hebt er een pagina voor aangemaakt, maar daarmee bestaan ze nog niet. Eén gebruiker kan niet in zijn eentje een leercirkel vormen. En als een leercirkel daadwerkelijk bestaat, dient te bestaan uit gebruikers op deze Wikiversity. Alles wat buiten deze Wikiversity-wiki plaatsvindt is niet zichtbaar op de wiki en daarmee ook niet van toepassing. De Wikimedia Foundation heeft als doel om onderwijsmateriaal te ontwikkelen op Wikiversity zelf en wat er op Facebook, LinkdIn en Google+ gebeurt is leuk en aardig, maar niet echt relevant. Dat er mensen zijn die dat elders geliked hebben, zorgt er nog niet voor dat er daadwerkelijk op Wikiversity een leercirkel bestaat. Voor Wikiversity telt puur datgeen wat er op Wikiversity zelf staat.
Je geeft zelf al aan het er mee eens te zijn. Dan denk ik dat we dat vast kunnen samenvatten met een conclusie hieronder. Romaine (talk) 16:53, 7 July 2014 (UTC)Reply
 • Niemand kan namens Wikiversity praten
Ik vind deze conclusie te kort door de bocht geformuleerd. Ik neem namelijk regelmatig namens de wikiversiteit of namens een leercirkel contact op met bijvoorbeeld een onderzoeker of een bedrijf en zie ook niet in waarom dit een probleem zou moeten zijn. Timboliu (talk) 18:37, 7 July 2014 (UTC)Reply
Dat is een probleem omdat u de onterechte indruk wekt een gemeenschap te vertegenwoordigen, die u daartoe niet gemachtigd heeft. Woodcutterty (talk) 18:48, 7 July 2014 (UTC)Reply
Exact zoals Woodcutterty zegt, je kunt niet namens een wiki praten. Wikiversity is een wiki, een wiki is een stuk software waarop tekst wordt toegevoegd. Ook kun je niet namens de gemeenschap praten, zonder de machtiging daartoe. Een gemeenschap is een groep van mensen die alleen kan vertegenwoordigen als je daartoe gemachtigd bent. Dan ben je niet. Je bent alleen gemachtigd om jezelf te vertegenwoordigen.
Dit is niet anders dan op Wikipedia of welk ander Wikimediaproject dan ook. Als ik met externe partijen praat zeg ik dan ook dat ik vrijwilliger ben maar niet de gemeenschap/Wikipedia representeer. Ik kan alleen anderen representeren als ik daartoe een mandaat krijg. Dat geldt voor iedereen. Romaine (talk) 19:11, 7 July 2014 (UTC)Reply
Oke. Maar ik had ook niet de intentie op de de wikiversiteit te representeren. Ik leg altijd uit dat ik 1n van de vrijwillgers ben en dat de content niet van mij is. Maar 'contact-opnemen-namens' is toch iets anders dan 'representeren'? Timboliu (talk) 19:19, 7 July 2014 (UTC)Reply
Kunt u het verschil uitleggen? Woodcutterty (talk) 19:35, 7 July 2014 (UTC)Reply
Wat ik zeg is het volgende: "goedemiddag, uw spreekt met Tim Ruijters, ik zou het leuk vinden om een artikel te schrijven over ... op de Nederlandstalige wikiversiteit", dat mag volgens mij. Timboliu (talk) 19:46, 7 July 2014 (UTC)Reply
Volgens mij spreekt dat vanzelf. Waar dit vooral over gaat, geloof ik, is het feit dat op veel pagina's iets staat in de zin van: "Op [datum] heeft de wikiversiteit contact gehad met [organisatie X]." Woodcutterty (talk) 19:48, 7 July 2014 (UTC)Reply
Het is maar net wat er in de rest van de zinnen in zo'n gesprek wordt genoemd. Maar als ik eerlijk ben verbaasd mij deze intro ook. Op Wikiversity is het niet de bedoeling om artikelen te schrijven, maar om onderwijsmateriaal te creëren... Romaine (talk) 19:56, 7 July 2014 (UTC)Reply
Romaine, wij verschillen hierover van mening. Naar mijn mening is de wikiversiteit een leerplatform. Leren vindt niet alleen plaatst door onderwijsmateriaal te maken dat vervolgens doorlopen wordt. Wanneer ik in het kader van leerproject bedrijven en markten een bedrijf benader, dan zou de term 'onderwijsmateriaal' voor verwarring zorgen. Daarbij hebben veel mensen die ik gesproken heb over de wikiversiteit mij verteld dat de termen 'onderwijs', 'school' zorgt voor negatieve associaties. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een hekel gekregen aan het lezen van boeken, toen ze verplicht 20 boeken moesten lezen voor de 'lijst'. Welnu, rekening houdend met deze associatie, die bij veel mensen leeft, heb ik proefondervindelijk vastgesteld, lijkt het me verstandig om ook andere leervormen toe te staan. Ik ben bijvoorbeeld in gesprek met een partij om een e-learning game te ontwikkelen waarbij de game in combinatie met content op publieke platformen gebruikt wordt tijdens een leertraject. Ook Google+ zal waarschijnlijk ingezet worden om de leerervaring te verrijken. Dit hele project is overigens een leerervaring op zich. Hier verslag van doen op de wikiversiteit zal voor heel veel mensen die bezig zijn met het ontwikkelen van e-learnings leerzaam zijn. Wellicht komen we wel in contact met mensen die hetzelfde aan het doen zijn. Of raken ze geinspireerd door het idee of de vragen die we stellen, zodat ze mee gaan doen. Dekt de term 'onderwijsmateriaal' in dit geval de lading? Ik vind van niet? Is de wikiversiteit hiervoor bedoeld? Als ik op de overlegpagina's op de Engelstalige wikiversiteit lees hoe hierover gediscussieerd is, dan denk ik dat hier ruimte voor zou kunnen zijn binnen een leerproject. Zeker omdat we op dit moment nog in beta zijn, zou ik deze ruimte op de Nederlandstalige wikiversiteit willen bieden. Timboliu (talk) 20:07, 7 July 2014 (UTC)Reply
Wikiversity is door de Wikimedia Foundation opgezet om gratis leermateriaal aan te bieden. Leermateriaal zijn alle boeken, readers, en dergelijke die er in het onderwijs op scholen, universiteiten en elders gebruikt worden om de studenten de mogelijkheid te geven de stof van de studie/cursus eigen te maken. Je kunt dit vast wel een leerplatform noemen, maar puur en alleen het aanduiden als leerplatform is denk ik te ruim gezien het doel waarmee Wikiversity is opgezet. Dat leren op andere manieren ook plaatsvindt is leuk en aardig, maar dat gaat voorbij aan het doel van Wikiversity.
Zoals Woodcutterty reeds heeft aangegeven komt het stellen van vragen zo midden op een projectpagina erg onprofessioneel over. Tevens heeft het stellen van zomaar wat vragen zonder de context van het leerprogramma geen zin, is geen leermateriaal.
De manier waarop je naar Wikiversity kijkt is niet de manier waarop Wikiversity door de Wikimedia Foundation is opgezet. Ja, het is zeker mogelijk dat Wikiversity gebruikt wordt voor onderwijs buiten de scholen en universiteiten, bijvoorbeeld door bedrijven. Het woord 'onderwijsmateriaal' dekt exact het doel van deze wiki aangezien onderwijs ook buiten scholen gegeven wordt, ongeacht of dit woord prettig overkomt. Dat dit een project Bèta heet slaat op het feit dat Wikiversities hier eerst kunnen groeien voordat ze een zelfstandig domein krijgen. Bèta slaat niet erop dat er hier vrijelijk geëxperimenteerd kan worden, maar dat dit slechts een tijdelijke locatie is. Het huidige "experiment" zoals dat nu in het Nederlandse deel van Bèta Wikiversity staat faalt en voldoet niet aan de minimale normen van wat er als leermateriaal verwacht wordt. Dit betekent dat in de huidige vorm er nooit een zelfstandig domein voor gereserveerd zal gaan worden. Einde experiment dus! Je denken over wat Wikiversity is zal echt moeten veranderen. Romaine (talk) 21:48, 7 July 2014 (UTC)Reply

Geen pagina's over personen[edit]

Er worden geen pagina's aangemaakt over individuele personen (of organisaties). Dit om meerdere redenen. In de eerste plaats omdat Wikiversity als doel heeft om onderwijsmateriaal te ontwikkelen en dergelijke pagina's geen onderwijsmateriaal betreffen. Tevens omdat het aanmaken potentieel schadelijk kan zijn voor een eventuele samenwerking en dit meestal ongevraagd is gedaan. Daarnaast zijn er juist voor dit doel gebruikerspagina's bedacht. Als iemand wil participeren in Wikiversity, maakt die persoon zelf een account aan en bepaald diegene zelf welke informatie hij over zichzelf daar op zijn gebruikerspagina kenbaar wil maken. Romaine (talk) 15:40, 4 July 2014 (UTC)Reply

Romaine, waarschijnlijk doel je met deze opmerking op het wie-is-leerproject. Naar mijn mening spelen de leercirkels een belangrijke rol op de wikiversiteit. Het zijn de leercirkels die samen discussiëren, elkaar vragen stellen, content creëren, enz. Om de leercirkels goed te laten functioneren is het belangrijk dat mensen elkaar leren kennen. Op de wie-is-pagina bestaat de mogelijkheid om informatie over personen te delen. In welke leercirkels participeren ze, met welke initiatieven zijn ze bezig. Het lijkt me niet verstandig om dit experiment de nek om te draaien met de door jouw voorgestelde richtlijn. Wel denk ik dat het verstandig is om geen wie-is-pagina's aan te maken zonder dat er overleg is geweest met die persoon. Dit is ook opgenomen in de richtlijnen op de wie-is-pagina. Groet, Tim, Timboliu (talk) 19:22, 4 July 2014 (UTC)Reply
Ze spelen geen belangrijke rol maar doen juist afbreuk aan dit project. Er zijn geen leercirkels, er is buiten jou en enkele Wikipedia gebruikers hier verder niemand actief. In je eentje kun je zeggen dat je een groep vormt, maar dat is dan lucht. Je maakt over personen een pagina aan, terwijl die personen daar geen enkele toestemming voor gegeven hebben en het is ook geen onderwijsmateriaal. Op deze manier is dit niet geschikt voor Wikiversity. Sorry, er is geen richtlijn wie-is-wie pagina, dat zo'n pagina bestaat maakt het nog geen richtlijn, een richtlijn kan alleen tot stand komen door overleg zoals ik hier probeer op te zetten. En nogmaals, Wikviersity an sich is niet bedoeld om losse experimentpagina's te bevatten. Romaine (talk) 22:28, 4 July 2014 (UTC)Reply
Romaine, er zijn wel degelijk leercirkels, waar ook echte mensen actief zijn. Het is inderdaad waar dat het daadwerkelijk plaatsen van content door mijzelf gedaan is, maar een deel van de content is ontwikkeld in de leercirkels. Bijvoorbeeld vanuit RuralWeb, een Facebook groep van bijna 100 echte mensen is een poging gedaan om een leertraject rondom WordPress te ontwikkelen. Zie WordPress voor meer info. Helaas is dit leerproject nog niet echt van de grond gekomen, maar ik heb goede hoop dat dit in de toekomst alsnog gaat gebeuren. En m.b.t. je opmerking over het aanmaken van personen. Ik heb altijd toestemming gevraagd of zal dit op korte termijn doen. Dit heb ik nu ook als richtlijn geformuleerd. Timboliu (talk) 08:18, 5 July 2014 (UTC)Reply
Pagina's over personen hebben m.i., ook binnen de context van een "leercirkel", totaal geen toegevoegde waarde. Als iemand iets over zichzelf wilt vertellen kan diegene dat op zijn gebruikerspagina doen. Het Wie is-leerproject slaat, met alle respect, nergens op, en het aanmaken van pagina's over andere personen dan jezelf lijkt me sowieso niet aan de orde. Woodcutterty (talk) 14:57, 5 July 2014 (UTC)Reply
@Timboliu: Het spijt me zeer, maar Wikiversity is een project dat op een wiki plaatsvindt, hier nu dus. Wat er elders gebeurt is leuk en aardig, maar dat telt hier allemaal niet mee, omdat het doel van Wikiversity is om op deze wiki onderwijsmateriaal te creëren. Een van de belangrijkste eigenschappen en succesfactor van een wiki is de transparantie. Als iemand iets doet is dat in de recente wijzigingen zichtbaar en alle acties zijn publiekelijk. Een dergelijke open omgeving als met een wiki, zoals deze, is noodzaak als we onder de vlag van Wikimedia daadwerkelijk een Wikiversity willen opzetten. Met alle respect, een Facebookgroep is hier dus niet relevant, wij zien hier niet welke wijzigingen daar allemaal gedaan worden, hier wel, en dat is ook de bedoeling: samen op één plek werken aan onderwijsmateriaal: hier. Het kan leuk zijn dat mensen interesse hebben, maar waar we hier aan willen werken is het daadwerkelijk opzetten van onderwijsmateriaal. Dat er dus een Facebookgroep bestaat kan misschien fungeren als fanclub, maar voor Wikiversity is dat weinig van belang omdat het hier alleen maar gaat om het maken van onderwijsmateriaal.
Sorry, maar ik vind het nog steeds onvoldoende ten aanzien van pagina's over die personen. Nogmaals, juist hiervoor zijn gebruikerspagina's opgezet waar die mensen over zichzelf een pagina kunnen aanmaken. Ik vind dat die personen zelf ook moeten laten zien dat ze een pagina over zichzelf willen en dat dan zelf aanmaken met een eigen account. Je kunt het sommigen wel gevraagd hebben maar ik krijg uitsluitend signalen van verschillende personen dat zij dat helemaal niet willen! Dat kan echt niet!! Pagina's over personen zijn geen onderwijsmateriaal en hebben voor dat doel gebruikerspagina's, pagina's over personen moeten echt verwijderd gaan worden. Romaine (talk) 15:30, 5 July 2014 (UTC)Reply
Ik deel je mening niet over dat een Facebookgroep niet relevant zou zijn. Facebook biedt uitstekende mogelijkheden om binnen leercirkels informatie uit te wisselen. Het in een bepaalde structuur vastleggen van deze informatie kan dan weer veel beter op een wiki. Maar misschien dat je iets anders bedoeld? Timboliu (talk) 15:02, 6 July 2014 (UTC)Reply
Informatie uitwisselen is an sich geen doel van Wikiversity, kennis verzamelen en beschikbaar maken voor gebruik wel. Dat je informatie uitwisselen met een Facebookgroep wilt doen is prima, maar dat valt buiten dit project. Romaine (talk) 20:55, 7 July 2014 (UTC)Reply
Romaine, op de wie-is-pagina's staan niet alleen personen die deelnemen aan de leercirkels, maar kun je ook mensen vinden die vanuit een bepaald leerproject interessant zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Elon Musk de CEO van Tesla. Op deze pagina is een interessant interview te vinden. Wanneer personen niet willen dat er een pagina over hun wordt aangemaakt, dan ben ik het met je eens dat we deze moeten weghalen. Waarschijnlijk zijn hier op Wikipedia ook richtlijnen over? Wellicht dat we deze kunnen overnemen? Timboliu (talk) 14:57, 6 July 2014 (UTC)Reply
Wikiversiteit hoort niet alles te bevatten wat mogelijk "interessant" is. Een link naar een interview is zonder context geen lesmateriaal. Woodcutterty (talk) 15:10, 6 July 2014 (UTC)Reply
Zoals Woodcutterty al aangeeft, dit zijn geen pagina's die gebruikt kunnen worden als onderwijs/lesmateriaal. We hebben als doel om onderwijsmateriaal te creëren, en niet alles wat maar mogelijk interessant is. Als personen niet willen dat er een pagina over ze wordt gemaakt ben je al te ver gegaan! Veel te ver! De meesten mensen weten niet eens hoe ze een pagina kunnen laten verwijderen en als ze het opzetten van onderwijsmateriaal onder een vrije licentie interessant vinden, kunnen ze heel makkelijk afhaken als ze zo'n pagina over zichzelf zien zonder dat ze daar om vroegen. Op iedere wiki bestaan er daarom gebruikerspagina's. Het uitgangspunt op Wikipedia is dan ook: Iedere deelnemer mag zelf een gebruikerspagina aanmaken ter ondersteuning van zijn werkzaamheden ten dienste van het werken op de wiki, waarbij diegene zelf bepaald wat daarop komt te staan. Het is verboden een pagina over jezelf als artikel aan te maken. Ook het aanmaken van een pagina over een ander is ongewenst. Romaine (talk) 17:13, 7 July 2014 (UTC)Reply
Wellicht dat ik t.a.v. het aanmaken van wie-is-pagina's mijn werkwijze moet bijstellen. Bij 'gewone mensen' is het wellicht verstandig om eerst om toestemming te vragen. Een gebruikerspagina vind ik toch een ander doel hebben. Daar kun je jezelf voorstellen. Terwijl de wie-is-pagina meer bedoeld is om jou relatie tot de wikiversiteit te benoemen of omdat er in lesmateriaal een persoon genoemd wordt die enige toelichting nodig heeft. Jij geeft aan dat het verboden is om een artikel over jezelf aan te maken? Dat is wellicht een regel op wikipedia, maar volgens mij is dat geen regel op de wikiversiteiten. Timboliu (talk) 18:47, 7 July 2014 (UTC)Reply
Op je gebruikerspagina kun je ook aangeven wat je relatie is tot de Wikiversiteit. Wanneer zal lesmateriaal een persoon noemen op zo'n manier dat een pagina over die persoon gerechtvaardigd wordt? Woodcutterty (talk) 19:10, 7 July 2014 (UTC)Reply
In leerproject kunst bijvoorbeeld heb ik een pagina gemaakt voor Rembrandt van Rijn.Timboliu (talk) 19:24, 7 July 2014 (UTC)Reply
Sowieso vind ik het aanmaken van pagina's voor/over anderen geen goed idee. Iemand moet zelf daar toe willen overgaan en zelf daar dus voor kiezen. Als men daar niet voor kiest is dat prima, dan hoeft er helemaal geen pagina te zijn. Stel dat ik medewerker/directeur/etc bij een organisatie ben, dan zou ik afhaken puur alleen al hierop. Ook het pas aanmaken van een pagina over iemand nadat die toestemming heeft gegeven vind ik discutabel. Iemand kan overrompeld zijn door de vraag of juist geen goed beeld hebben voor de gevolgen, het kan ook iemand persoonlijk schaden doordat iemands goede naam wordt aangetast. Niet voor niets: iemand maakt zelf een pagina over zichzelf waarop die zelf bepaalt wat er op komt te staan. Juist gebruikerspagina's zijn bedoeld om de relatie van iemand tot een project te benoemen (als iemand dat zelf wil). En nog steeds: pagina's over personen zijn geen onderwijsmateriaal. Niet geschikt voor Wikiversity dus. Romaine (talk) 19:46, 7 July 2014 (UTC)Reply
En hoe zit het dan met Rembrandt van Rijn? Het lijkt mij in het kader van leertraject kunst zinvol om een aantal schilders, dit zijn personen aan bod te laten komen? Timboliu (talk) 19:48, 7 July 2014 (UTC)Reply
Wikiversity is door de Wikimedia Foundation opgezet om gratis leermateriaal aan te bieden. Leermateriaal zijn alle boeken, readers, en dergelijke die er in het onderwijs op scholen, universiteiten en elders gebruikt worden om de studenten de mogelijkheid te geven de stof van de studie/cursus eigen te maken. Op welke manier is de pagina van Rembrandt van Rijn onderwijsmateriaal te noemen? (Ik zie het niet.) Romaine (talk) 20:03, 7 July 2014 (UTC)Reply
Stel ik ben een beginnend museumbezoeker en ik ga binnenkort naar het Rijksmuseum, dan zou ik het fijn vinden als er een pagina is die mij e.e.a. vertelt over de belangrijkste werken, wat leuke weetjes, enz. Ik heb geen zin/ geen tijd om Wikipedia door te spitten, maar wil even een snel overzicht van de belangrijkste werken en waar ik dan op moet letten. Timboliu (talk) 20:10, 7 July 2014 (UTC)Reply
Daar is Wikipedia dus voor. De Wikiversiteit is niet bedoeld om Wikipediacontent in samengevatte vorm te presenteren voor mensen die geen zin of tijd hebben om de Wikipediapagina te lezen. Woodcutterty (talk) 20:14, 7 July 2014 (UTC)Reply
@Timboliu: Sorry, maar dat heeft niks met het doel van Wikiversity te maken en is ook geen antwoord op mijn vraag. Romaine (talk) 20:17, 7 July 2014 (UTC)Reply
@Woodcuttery, ik wil geen samenvatting maken van wikipedia, ik wil de andere informatie bieden, bijv. waar zou je op kunnen letten bij het zien van de werken van Rembrandt. @Romaine, ik dacht dat mijn antwoord inging op jouw vraag, maar dit is dus niet het geval? kun je je vraag verduidelijken? Timboliu (talk) 21:08, 7 July 2014 (UTC)Reply
Het dwaalt hier te ver af. Volgens mij is er voldoende geargumenteerd waarom we geen pagina's over personen zouden moeten hebben. Daarom deze richtlijn. Romaine (talk) 04:21, 15 July 2014 (UTC)Reply
 • Pagina's over personen zijn niet geschikt voor Wikiversity. Een deelnemer kan zelf een gebruikerspagina aanmaken.

Overleg hoort op overlegpagina's[edit]

Omdat ik zie dat op veel pagina's vragen worden gesteld die kennelijk bedoeld zijn als aantekeningen (zie bijvoorbeeld PRINCE2) stel ik voor: "Overleg dient zich te beperken tot de overlegnaamruimte de speciaal daarvoor ingerichte centrale overlegruimte." Woodcutterty (talk) 17:01, 7 July 2014 (UTC)Reply

Dat lijkt me een zeer goed punt. De wiki-software is bewust zo ingericht dat vragen en reacties toegevoegd worden op de overlegpagina horende bij een bepaalde pagina. Uitzondering daarop is een centrale overlegruimte zoals deze pagina. Romaine (talk) 17:17, 7 July 2014 (UTC)Reply
Dit lijkt mij geen verstandig voorstel voor alle leerprojecten. Zou hier geen centrale regel van willen maken, maar dit zou ik willen overlaten aan de leercirkels zelf. Als het gaat om leren, zie ik niet altijd een reden om content en vragen te scheiden. De vragen kunnen soms juist het leerproces en/of deelname stimuleren. Wat ik me wel kan voorstellen is dat in uitgewerkte leertrajecten geen vragen meer gesteld worden. Maar uitgewerkte leertrajecten zijn op dit moment nog niet veel aanwezig op de wikiversiteit. Timboliu (talk) 18:34, 7 July 2014 (UTC)Reply
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin het stellen van vragen, zonder dat daarop een antwoord wordt gegeven, toegevoegde waarde heeft in een pagina die als lesmateriaal bedoeld is? Bent u het met me eens dat de vragen die gesteld worden op de pagina Betty Blocks, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen, niet in de hoofdnaamruimte horen? Woodcutterty (talk) 18:45, 7 July 2014 (UTC)Reply
Vragen nodigen uit om te participeren. Wanneer meer mensen in leercirkel bedrijven mijn vragen over Betty Blocks zien dan kunnen ze bijvoorbeeld vragen toevoegen. In het geval van Betty Blocks heb ik contact opgenomen met een medewerker van Betty Blocks om een antwoord te krijgen op deze vragen. Wat ik me ook nog kan voorstellen is dat je vanuit een leercirkel eerst enkele vragen verzameld voordat je contact opneemt met het bedrijf om deze vragen te beantwoorden. Het is dan dus ook relevant om te registreren wanneer er voor het laatst contact is geweest. Het komt niet 'professioneel' over als er, names de wikiversiteit, allerlei mensen gaan bellen naar bedrijven zonder dat daar enige vorm van coördinatie is. Vanuit leercirkel bedrijven is het plan op gevat om met een aantal bedrijven een langdurige relatie op te bouwen met als doel om inside information te krijgen m.b.t. ontwikkelingen in de markt waarop die bedrijven actief zijn. Zo ben ik vanuit leercirkel bedrijven geïnteresseerd in de IT-markt en onderhoud daarom contacten met IT gerelateerde bedrijven. Een vriend van mij is actief in de zorgmarkt en hij heeft kennis en contacten in de zorgmarkt. Timboliu (talk) 18:49, 7 July 2014 (UTC)Reply
De hoofdnaamruimte is primair bedoeld voor lesmateriaal. Je kunt vanuit een leercirkel wel vragen verzamelen, maar zet dat dan niet in de hoofdnaamruimte. De projectpagina en bijbehorende overlegpagina('s) zijn geschikt voor de organisatie van het project, in de hoofdnaamruimte hoeven lezers daarmee niet geconfronteerd te worden. Een lijst met vragen waarop geen antwoord gegeven wordt, dát komt niet "professioneel" over (en over het "namens de Wikiversiteit" praten, zie hierboven). Woodcutterty (talk) 19:05, 7 July 2014 (UTC)Reply
Er is denk ik voldoende beargumenteerd waarom dit nodig is, daarom bij deze in een voorstel gegoten hieronder. Romaine (talk) 04:22, 15 July 2014 (UTC)Reply
 • Overleg hoort op overlegpagina's of op de centrale overlegruimte.

Geen reclame[edit]

 • Ik denk dat Geen reclame een goede richtlijn is. Mijns inziens moeten promotionele uitingen sterk worden tegengegaan. Daarbij moet ook gedacht worden aan links naar commerciële pagina's en/of instituten. Eenzijdig leunen op één of enkele instituten moet voorkomen worden daar dit al snel het effect van reclame en/of promotie zal hebben. The Banner (talk) 19:51, 7 July 2014 (UTC)Reply
  • Absoluut voor. In dit kader lijkt me ook dat goed in de gaten moet worden gehouden dat geen (schijn van) belangenverstrengeling ontstaat waar bedrijven betrokken worden bij de totstandkoming van lesmateriaal (hoewel het betrekken van bedrijven an sich niet ontmoedigd hoeft te worden, m.i.). Woodcutterty (talk) 19:56, 7 July 2014 (UTC) (Welkom trouwens, The Banner)Reply
   • Ik ben een beetje huiverig voor de bewoording "geen reclame" omdat dit mogelijk te gemakkelijk verkeerd uitgelegd kan worden. Echter, de gedachte dat we promotionele uitingen zo sterk als mogelijk moeten tegengegaan lijkt me een prima gedachte. Verder wat Woodcutterty zegt, niet alleen onderwijsinstellingen zijn een mogelijke partner, maar ook andere partijen die trainingen en cursussen geven. Romaine (talk) 20:51, 7 July 2014 (UTC)Reply
Waarom zouden alleen partijen die trainingen en cursussen geven tot de doelgroep behoren? Leren vindt ook plaatst bij partijen die niet direct een training of cursus aanbieden. Ik denk bijvoorbeeld aan de Rabobank waar veel kennis is van mobiele technologie die vooral in de hoofden van de medewerkers zit, maar niet direct in de vorm van een training of cursus wordt aangeboden. Timboliu (talk) 21:11, 7 July 2014 (UTC)Reply
Er is je meermaals uitgelegd wat het doel van Wikiversity is: onderwijsmateriaal maken. Dat onderwijsmateriaal baseert zich op algemene kennis over tal van onderwerpen. Het doel van Wikiversity is niet om "leren" in elke vorm denkbaar mogelijk te maken. Het doel is ook niet om allerlei kennis uit de hoofden van mensen te gaan verzamelen. Ik wil op zich andere partijen niet uitsluiten, maar we moeten zoals The Banner al aangeeft promotionele uitingen sterk beperken om alleen al de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Romaine (talk) 21:59, 7 July 2014 (UTC)Reply
Eigenlijk bevestig je ogenblikkelijk mijn angst voor reclame, Timboliu. The Banner (talk) 03:37, 12 July 2014 (UTC)Reply
Er is denk ik voldoende beargumenteerd waarom dit nodig is, daarom bij deze in een voorstel gegoten hieronder. Romaine (talk) 04:24, 15 July 2014 (UTC)Reply
 • Promotionele uitingen dienen sterk worden tegengegaan.

States of WikiU[edit]

Al enige tijd is de 2e tabel op pagina States of WikiU (zie 6e link in linkermenu) niet meer bijgewerkt. Is er iemand die weet hoe we deze tabel weer up-to-date kunnen krijgen. Ik heb reeds aan een Crochet.david gevraagd of hij dit probleem kan oplossen. Groet, Timboliu (talk) 12:02, 4 July 2014 (UTC)Reply

Zo te zien is die pagina in mei nog bijgewerkt, dat is erg recent. Romaine (talk) 14:54, 4 July 2014 (UTC)Reply
Het klopt inderdaad dat de tabel in mei is bijgewerkt, echter de gegevens van de Nederlandse wikiversiteit zijn bijgewerkt tot december 2013. Timboliu (talk) 19:23, 4 July 2014 (UTC)Reply

De term 'lesmateriaal'[edit]

Kennisuitwisseling tussen studenten en docenten.
Plato in zijn academie

Ik heb wat moeite met de term 'lesmateriaal'. Ik vind dit namelijk nogal een schoolse term. Naar mijn mening zou de wikiversiteit een plek moeten zijn waar niet alleen het onderwijs, maar ook het bedrijfsleven zich thuis voelt. 'Leren' gebeurt niet alleen op scholen. Ook in het bedrijfsleven wordt geleerd. Vaak gebeurt dit via 'learning on the job'. Medewerkers lopen tegen situaties aan, zoeken oplossingen voor problemen, proberen de ontwikkelingen in hun bedrijf/ markt te begrijpen. Als wikimedia alle menselijke kennis wil ontsluiten dan hoort deze kennis daar ook bij. De term 'lesmateriaal' dekt naar mijn mening niet de lading als je kijkt naar de kennis die vanuit de bedrijven opborrelt. Ik zie de wikiversiteit veel meer als een plek waar kennisuitwisseling plaatsvind. Wat mij betreft is het creëren van lesmateriaal niet het enige doel. Timboliu (talk) 19:36, 4 July 2014 (UTC)Reply

Het is prima om lesmateriaal voor bedrijven te hebben denk ik. Maar wat niet prima is is dat je denkt dat "kennisuitwisseling" het doel is. We verzamelen menselijke kennis, maar hier doen we dat in de vorm van lesmateriaal en niet een allegaartje aan pagina's. Romaine (talk) 22:19, 4 July 2014 (UTC)Reply
Romaine, achter elke pagina zit een gedachte. Ze zijn onderdeel van een leerproject dat is opgezet met een bepaald doel. Niet elk leerproject is al uitgewerkt. Ik zou willen voorstellen om de leerprojecten die geen potentie hebben te verwijderen en ons te focussen op de leerprojecten waar we wel potentie in zien. Maar de eerste prioriteit is denk ik dat lege pagina's en pagina's die copyright content bevatten te verwijderen. Samen met o.a. user Woodcutterty zijn diverse lege pagina's verwijderd. Timboliu (talk) 08:08, 5 July 2014 (UTC)Reply
Het lijkt me prima als je zelf de pagina's die geen potentie hebben te nomineren voor verwijdering. Het lijkt me inderdaad zinnig om te focussen op de leerprojecten waar we wel potentie in zien, maar ik denk dat er eerst opgeschoond dient te worden waar er geen potentie in zit.
(Ik snap overigens niet waarom je zegt dat je samen met Woodcutterty lege pagina's zijn verwijderd, bij mijn weten heeft hij ze genomineerd en heeft een ander ze verwijderd.) Romaine (talk) 15:10, 5 July 2014 (UTC)Reply
Een aantal pagina's waren onterecht verwijderd. Er waren ook een paar pagina's die ik herschreven heb om copyright violations te vermijden. Timboliu (talk) 15:00, 6 July 2014 (UTC)Reply
Ik heb u op uw overlegpagina al uitgelegd dat het herschrijven van artikelen waarin auteursrechten worden geschonden niet helpt om auteursrechtenschendingen te "vermijden". Die artikelen dienen dan ook gewoon verwijderd te worden. Woodcutterty (talk) 15:06, 6 July 2014 (UTC)Reply
Woodcutterty, om welk artikel gaat het dan? Volgens mij is dit artikel reeds aangepast. Timboliu (talk) 18:35, 7 July 2014 (UTC)Reply
Lees nog eens mijn bijdrage hierboven (6 juli, 15:06) en probeer het dan nog een keer. Woodcutterty (talk) 18:41, 7 July 2014 (UTC)Reply
Ja ik snap het nu, ook in de geschiedenis mag geen materiaal aanwezig zijn dat het copyright schend. Je moet een nieuwe pagina aanmaken. Ik had niet door dat geschiedenis ook meetelde voor copyright. Is het trouwens niet mogelijk om de geschiedenis te wissen, nadat de pagina herschreven is? Timboliu (talk) 19:50, 7 July 2014 (UTC)Reply

Google Hangout[edit]

Romaine, is het een idee om in augustus een Google Hangout te organiseren waarin we elkaar face-to-face kunnen spreken over een aantal onderwerpen. Ik denk namelijk dat we uiteindelijk hetzelfde doel nastreven, namelijk een actieve wikiversiteits-community waar kwalitatieve content, bijvoorbeeld 'lesmateriaal' gemaakt/ gedeeld gaat worden. Vanuit leercirkel systeemontwikkeling zijn we overigens begonnen om een leertraject te ontwikkelen. Nog een allereerste begin, dus er is vast nog een hoop te verbeteren. Zie systeemontwikkeling/leertraject voor meer info. Wellicht dat we aan de hand van dit voorbeeld eens kunnen hebben over hoe we dit leertraject zouden kunnen verbeteren en of e.e.a. strookt met de richtlijnen. Verder ben ik ook erg benieuwd naar de plannen m.b.t. het eductieprogramma. Kun je hier al iets meer over vertellen? Zijn er plannen om ook de wikiversiteit hiervoor in te gaan zetten? Zijn er onderwijsinstellingen die zouden willen participeren in een pilot? Zo ja, welke? Hoor graag je reactie. Groet, Tim, Timboliu (talk) 08:14, 5 July 2014 (UTC)Reply

Wellicht is het nog zinvoller om met een aantal (bovenstaande discussanten, en wie zich nog meer geroepen voelt) een keer een wikizaterdag (of zondag) samen te komen om hier over te gaan brainstormen? Nu is september voor velen altijd een enorm drukke maand, vol bbq's, buurtfeesten, burendagen, taptoes, braderieen en sporttoernooien, wellicht moeten we gewoon een dag in oktober in gedachten nemen? Edoderoo (talk) 21:05, 7 July 2014 (UTC)Reply
Met twee kleine kinderen is het lastig voor mij om een halve zaterdag op te offeren aan een meeting in Utrecht. Ik zou het prettig vinden om een paar keer per jaar een online meeting te organiseren. Wellicht zou je ook qua locatie eens ergens anders kunnen afspreken? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat we een keer in een kroeg op Amsterdam Centraal afspreken in de avonduren? Timboliu (talk) 21:13, 7 July 2014 (UTC)Reply

De praktijk ervaren[edit]

Is het een idee om een bepaald leerproject te gaan verbeteren en op deze manier ervaring op te doen met alternatieve vormen van leren. Mijn verwachting is dat er mensen zullen zijn die het leuk/ leerzaam vinden om aan een concreet leertraject te werken. Anderen zullen energie steken in het stellen van de juiste vragen of het vinden van antwoorden op die vragen. Hoor graag jullie reactie op dit voorstel. Timboliu (talk) 21:22, 7 July 2014 (UTC)Reply

Het maken van een concreet voorbeeld is sowieso een doed idee. Gisteren opperde ik op IRC al het idee, om een korte "cursus" voor het gebruik van de toolserver/wmflabs.org te maken, omdat ik denk dat veel ervaren wikipedianen daar hun voordeel mee kunnen doen. Dan krijgen we snel wat ervaring op dit project binnen, waar andere nieuwe gebruikers dan wellicht op mee kunnen liften. Maar een ander onderwerp kan ook, WMNL geeft regelmatig cursussen, als we daar cursusmateriaal voor maken, hebben we ook iets heel praktisch bij de horens. Edoderoo (talk) 05:18, 8 July 2014 (UTC)Reply

Hoe zien jullie de overlap met Wikibooks? Ook daar wordt lesmateriaal gecreëerd. Voordeel van deze is dat het een volwaardig project is met meer coöperatieve medewerkers. Dit lijkt vooralsnog op een eenmansinitiatief. Dat is heel jammer. Als die anderhalve man en een paardekop beter willen samenwerken en vooral communiceren met dialoog inplaats monologen, kan het wellicht nog groeien en hopelijk volwassener worden. Succes!
Collegiale groeten, Klaas ‌ V 07:33, 8 July 2014 (UTC)Reply

Klaas, bijna iedereen vraagt naar de overlap met WikiBooks, dus dat is een goede vraag. Er is natuurlijk overlap tussen lesmateriaal en studieboek of boek in meer algemene zin. Ik denk dat er soms wel materiaal van Wikiversity naar Wikibooks over kan, maar naast overlap is er ook wel een verschil. Studiemateriaal hoeft niet per se een boek te zijn, maar in de praktijk is dat het vaak wel, omdat we eigenlijk allemaal met studieboeken zijn opgeleid. Je overige opmerkingen beantwoord ik niet, want die zijn niet constructief ;-) Edoderoo (talk) 07:32, 12 July 2014 (UTC)Reply

Niet dat ik wat klaar heb liggen maar zouden (verslagen van) workshop of lezingen passen in Wikiversity? The Banner (talk) 22:50, 13 July 2014 (UTC)Reply

Ik denk zeker dat workshops of lezingen interessant kunnen zijn om te delen op de wikiversiteit. Het doel van een workshop of lezing is namelijk het overdragen van kennis, het kennis laten maken met een vakgebied. Past, naar mijn mening, perfect in de doelstelling van de wikiveristeit. Timboliu (talk) 06:23, 30 July 2014 (UTC)Reply

Verwijderen[edit]

is er een procedure om niet relevant materiaal te verwijderen? Zijn er moderatoren om hier over te beslissen? The Banner (talk) 03:43, 12 July 2014 (UTC)Reply

Dit is de beta-variant, dus de moderatoren/sysops of hoe ze hier precies heten werken niet per se alleen voor de nl-beta, denk ik. Ik begreep dat er vooral een nu-weg procedure is. Gebruiker Woodcutterty is actief met het voordragen voor verwijderingen, hij kan je er wel meer over vertellen. Edoderoo (talk) 07:34, 12 July 2014 (UTC)Reply
Er lijkt inderdaad (vooralsnog) alleen een nuwegprocedure te zijn. Je kunt daarvoor het sjabloon {{delete}} gebruiken, dan wordt de pagina in de Category:Candidates for speedy deletion geplaatst en zal een custodian (in mijn ervaring meestal Vogone) de pagina verwijderen (kan soms even duren). Geldige nuwegredenen zijn o.a. copyvio en gebrek aan inhoud. Ik kan me voorstellen dat het misschien wel handig is ook een reguliere verwijderprocedure op te zetten? Woodcutterty (talk) 11:41, 12 July 2014 (UTC)Reply
Ik denk dat het goed zou zijn als we een verwijderprocedure vaststellen. Ik denk dan aan het volgende vergelijkbaar met nl-Wikipedia:
 • Er komt een sjabloon om een pagina voor verwijdering te nomineren.
 • Er komt een pagina waarop pagina's ter verwijdering kunnen worden voorgedragen.
 • Gebruikers kunnen op die pagina argumenten geven waarom de genomineerde pagina wel/niet verwijderd zou moeten worden.
 • Na twee weken neemt een moderator het besluit op basis van de richtlijnen en de gegeven argumenten.
Op deze manier kan iedereen die dat wil inspraak hebben en argumenten aandragen. Romaine (talk) 04:29, 15 July 2014 (UTC)Reply

We hebben nu een Nederlandstalige moderator (ik) die inhoudelijk de argumenten kan beoordelen. Ik heb tevens een verwijderprocedure ingesteld, een nomintaiesjabloon aangemaakt en een nominatiepagina aangemaakt: Wikiversity:Te verwijderen pagina's. Romaine (talk) 16:31, 25 July 2014 (UTC)Reply

Jammer dat je gekozen hebt voor het NLWP-systeem. Nu alles nog fris en fruitig is, is het misschien beter om gelijk met een alternatief systeem te komen, zoals het systeem in gebruik op ENWP. The Banner (talk) 15:58, 26 July 2014 (UTC)Reply
Ik moest even wennen maar de verwijderreden kun je dus alleen op de verwijderpagina kwijt. Ik denk dat Timboliu niet zo blij is met die verwijderpagina. Template:Smiley The Banner talk 18:59, 26 July 2014 (UTC)Reply
Het klopt inderdaad dat ik soms even moet slikken als een pagina waar ik veel tijd en moeite in heb gestoken genomineerd wordt voor verwijdering. Zeker als de motivatie om een pagina te verwijderen summier is. Ik realiseer me ook dat ik de afgelopen periode vooral in mijn eentje aan de gang ben geweest en wellicht de verkeerde keuzen heb gemaakt. Ik zou wel willen vragen of ik wat meer tijd kan krijgen voordat content definitief verwijderd wordt. Ik denk namelijk dat de content kan worden aangepast zodat deze wel in de nieuwe richtlijnen past. Wanneer het gaat om copyvio of vergelijkbare zaken dan kan e.e.a. natuurlijk eerder verwijderd worden. Als ik Romaine goed begrepen heb dan moet je in dit geval ook de delete-template gebruiken. Maar ik ben dus in zekere zin wel blij met de verwijderingsprocedure en ik ben zeker blij dat ik niet meer alleen ben op de wikiversiteit, want ik begon me behoorlijk eenzaam te voelen :-) Timboliu (talk) 06:27, 30 July 2014 (UTC)Reply

Waar kan ik het forum vinden?[edit]

Op dit moment ga ik steeds via de overlegpagina naar het forum. Kan ik het forum ook via een andere manier benaderen? Timboliu (talk) 06:22, 30 July 2014 (UTC)Reply

Op je volglijst/watchlist zetten... The Banner talk 18:49, 30 July 2014 (UTC)Reply
Dat is een optie inderdaad, maar het lijkt me nog beter als we 'm ergens in de linkerkolom zetten. Timboliu (talk) 09:30, 2 August 2014 (UTC)Reply

Promotie van de wikiversiteit[edit]

Ik weet dat er kritiek is op de wie-is-pagina, maar ik denk dat deze pagina ook kan helpen om de wikiversiteit meer bekendheid te geven. Vandaag heb ik bijvoorbeeld Raymond Verheijen benaderd. Raymond is niet alleen heel interessant omdat ik geïnteresseerd ben in voetbal, maar de World Football Academy is wellicht ook een organisatie waar we als wikiversiteit iets van kunnen leren. De WFA richt zich namelijk op leren, best practices en kennis delen. Naar mijn mening zijn er parallellen met de wikiversiteit. Ben benieuwd hoe anderen hier tegenaan kijken. Timboliu (talk) 06:22, 30 July 2014 (UTC)Reply

Ik vind het opvallend dat u nu toch weer een pagina over een persoon heeft aangemaakt. Woodcutterty (talk) 12:05, 30 July 2014 (UTC)Reply
Woodcutterty, e.e.a. is gedaan conform de richtlijnen. Ik heb de persoon in kwestie benaderd en om toestemming gevraagd om de pagina aan te maken. Timboliu (talk) 09:27, 2 August 2014 (UTC)Reply
De richtlijn luidt: Pagina's over personen zijn niet geschikt voor de wikiveristeit. Een deelnemer kan zelf een gebruikerspagina aanmaken. Dit verandert niet als er toestemming is. Woodcutterty (talk) 11:58, 2 August 2014 (UTC)Reply

Linken naar vergelijkbare pagina's in andere talen[edit]

Weet iemand wat de juiste manier is om te linken naar vergelijkbare pagina's in andere talen? Timboliu (talk) 08:38, 30 July 2014 (UTC)Reply

Richtlijnen[edit]

Ik heb de richtlijnen op een aparte pagina gezet. https://beta.wikiversity.org/wiki/Wikiversiteit/richtlijnen/overzicht Wellicht is het nog zinvol om sommige richtlijnen nader toe te lichten? Timboliu (talk) 08:50, 30 July 2014 (UTC)Reply

Ik mis nog een regeltje, die zeer zeker voor jou van toepassing is: Zelfpromotie en promotie van eigen activiteiten/werkzaamheden is niet toegestaan. The Banner talk 10:49, 30 July 2014 (UTC)Reply
De laatste richtlijn luidt: dat promotionele activiteiten tegen gegaan moeten worden. Inmiddels heb ik de content m.b.t. RuralWeb en Kizumba verwijderd. Timboliu (talk) 09:28, 2 August 2014 (UTC)Reply

Content veilig stellen[edit]

Heren, het heeft even geduurd, maar inmiddels ben ik tot het inzicht gekomen dat ik t.a.v. een aantal leerprojecten niet de juiste keuzen heb gemaakt. Wat ik zou willen voorstellen is dat ik de content die niet op de wikiversiteit past verplaats naar mijn eigen platform. Inmiddels heb ik de leerproject Kizumba en RuralWeb verwijderd. Graag zou ik jullie advies willen vragen welk leerproject ik nu als eerst zou moeten oppakken. Is dat leerproject wie is? Zouden jullie me wat tijd willen gunnen om e.e.a. te kopiëren? Ik realiseer me dat er al regelmatig tegen me gezegd is dat veel content niet conform de richtlijnen zou zijn. Ik zou nog steeds graag zien dat mijn visie op leren wordt overgenomen, maar in de huidige situatie ben ik de enige met die visie. Mijn verzoek is dan ook om mij wat tijd te gunnen de content te kopiëren naar een eigen omgeving. Ik wil daarbij opmerken dat de content weliswaar door mij op de wikiversiteit is gezet, maar de content is vaak afkomstig van anderen, die veel moeite hebben gestoken in het maken van die content. Mvg, Tim, Timboliu (talk) 16:09, 1 August 2014 (UTC)Reply

Meer moderatoren nodig?[edit]

Ik vrees dat de huidige moderator wel eens uit zijn bol kon gaan van de werklast. Versterking lijkt mij nuttig. The Banner talk 00:11, 2 August 2014 (UTC)Reply

Ik heb dit eerder voor Wikiquote gedaan, de omvang is vergelijkbaar en dat is daar goed afgerond. Daar op afgaand lijkt mij het an sich niet nodig. De meeste tijd zal zitten in het nomineren. Romaine (talk) 00:23, 2 August 2014 (UTC)Reply
Prima. The Banner talk 11:50, 2 August 2014 (UTC)Reply

Gegijzeld[edit]

Aangezien ik hier al opriep om een streep door dit project te zetten, leek het me nuttig om dat hier nog wat genuanceerder te doen.

Volgens de hoofdpagina van Wikiversity is een wikiversiteit "a Wikimedia Foundation project devoted to learning resources, learning projects, and research for use in all levels, types, and styles of education from pre-school to university, including professional training and informal learning". Geen enkele pagina op dit project voldoet op wat voor wijze dan ook aan bovenstaande criteria. Alles wat hier aangetroffen kan worden is honderden pagina's met marginale informatie over allerlei verschillende bedrijven. Deze bedrijven hebben (uitzonderingen daargelaten) allemaal één ding overeenkomstig, verbondenheid aan ofwel Ordina, dan wel Triggre. Voor het eerste bedrijf is de "drijvende kracht" achter dit project, Tim Ruijters, werkzaam geweest en voor het tweede is hij thans werkzaam.

Dat werpt al meteen een eerste vraag op: hoe belangeloos ben je als je werkzaam bent (geweest) bij een bedrijf dat gelieerd is aan zowat alle bedrijven die op dit project vermeld worden?

De volgende vraag moet uiteraard zijn: wat doen al deze (artikelen over) bedrijven op dit project? Welke educatieve waarde gaat hier vanuit? Natuurlijk is het zo dat de know how van het ene bedrijf bruikbaar en nuttig kan zijn voor werknemers van andere bedrijven of andere geïnteresseerden, maar dat lijkt me niet de bedoeling van een wikiversiteit. Een wikiversiteit zou, naar mijn idee, open leermogelijkheid moeten zijn over wat voor onderwerpen dan ook. Zo er al educatieve waarde uit zou gaan van het verzamelen van bedrijfsgegevens, gaat er geen zo'n waarde uit van een verzameling artikelen over bedrijven. Zeker niet wanneer die artikelen vrijwel inhoudsloos zijn of een enkele wetenswaardigheid bevatten over het bedrijf in kwestie.

Hierdoor is dit project meer tot een B2B-project verworden, meer bepaald over bedrijven die op een of andere manier een connectie met Ordina of Triggre hebben of waarvan Tim Ruijters graag zou willen dat ze dat hebben, of waar hij anderszins in is geïnteresseerd. Het is de persoonlijke rolodex van Tim Ruijters, met daarnaast zijn aantekeningenboekje. Hoe het ook zij, met een wikiversiteit heeft dit alles niets van doen, ondanks de mogelijkheid dat schaars informatie aanwezig is dat in een project dat wel voldoet aan wat men mag verwachten van een wikiversiteit bruikbaar zou kunnen zijn.

Nu weet ik vrijwel niets van de procedures over het opstarten van een wikiversiteit (ik zou niet weten hoe je daar wel aan begint en hoe zulks er uitziet) maar als ik deze pagina bekijk, vermoed ik dat het bestaan van deze Nederlandse "wikiversiteit" in betafase het opstarten van een andere uitsluit. Er kan kortweg maar één Nederlandse wikiversity zijn. Daarmee gijzelt dit project de opstart van een Nederlandstalige wikiversiteit die wel een wikiversiteit beoogd te zijn. Of er überhaupt mensen geïnteresseerd zijn in het opstarten van zo'n project doet daarbij volgens mij niet terzake. Ze zouden er kunnen zijn, dat is wat telt.

Ik zou dan ook willen verzoeken om dit hele betaproject te verwijderen, om zodoende de mogelijkheid te bieden om van nul af aan te beginnen. De verzameling artikelen die Tim aangemaakt heeft kan hij exporteren naar een andere website, of downloaden naar zijn computer. Hier heeft het echter niets te zoeken. Zo er iets bruikbaars tussen zit is dat een spijtige zaak, maar het doel heiligt denk ik de middelen. Er is volgens mijn minder werk met herbeginnen gemoeid dan met alle niet bruikbare pagina's één voor één verwijderen. EvilFreD (talk) 16:24, 4 August 2014 (UTC)Reply

Ik steun dit verzoek volledig (i.e. alle pagina in de categorie "NL" verwijderen). Dit is de facto het persoonlijke kladblok van Timboliu. Er worden alleen maar halve pagina's aangemaakt zonder de intentie die ooit te voltooien, en die pagina's bevatten geen educatieve inhoud. Ik wil User:Timboliu in dit kader meteen ook dringend verzoeken het aanmaken van nieuwe pagina's te staken. Woodcutterty (talk) 16:43, 4 August 2014 (UTC)Reply
Ik steun dit verzoek ook. Momenteel staan er ruim 4.200 pagina's in de categorie NL, waarvan er al ruim 500 zijn genomineerd voor verwijdering. Ik denk dat we een stuk sneller klaar zijn als we alles verwijderen en bij nul beginnen met een duidelijke structuur, want die is hier ook ver te zoeken. Zo staat alles in de hoofdnaamruimte, terwijl het meeste eigenlijk op User:Timbolio/Kladblok of in andere naamruimten thuishoort, zoals de zogenaamde sjablonen en pagina's over Wikiversity. Verder kan ik me alleen maar bij het verzoek van Woodcutterty aansluiten. JurgenNL (talk) 16:53, 4 August 2014 (UTC)Reply
Zoals jullie wellicht zullen begrijpen deel ik bovenstaande mening niet. Het klopt inderdaad dat de huidige wikiversiteit de kennis reflecteert die ik de afgelopen 2,5 jaar heb opgedaan. Het is absoluut niet mijn bedoeling geweest om informatie te delen waarbij ik of één van mijn werkgevers belang bij heeft. De leerprojecten waarbij de schijn bestond dat dit wel het geval was 'RuralWeb' en 'Kizumba' zijn reeds verwijderd. Het door Jurgen aangehaalde leerproject 'bedrijven' en 'markten' vind ik illustrerend voor onze verschillende visie op wat de wikiversiteit is. Ik ben van mening dat de wikiversiteit een plek is waar geleerd kan worden. Niet alleen door studenten c.q. mensen die onderwijs volgen, de wikiveristeit is ook een plek voor professionals werkzaam in het bedrijfsleven. Als (IT) consultant probeer ik een beeld te krijgen van de ontwikkelingen bij de bedrijven waar ik werkzaam ben. Je kunt dit als 'marginaal' kwalificeren, maar voor mij als consultant is het zinvol om een beetje te weten wat er bij een bedrijf speelt. En wikipedia voldoet dan vaak niet voor mij omdat ik ook op zoek ben naar informatie die niet encyclopedie waardig is. M.b.t. de structuur. Jurgen stelt voor om helemaal opnieuw te beginnen, dan ben ik wel benieuwd hoe hij de structuur wil gaan opzetten. Wil hij net zoals op een universiteit e.e.a. opdelen in vakken. Wellicht dat dit de universiteiten aanspreekt, maar ik kan je verzekeren dat veel mensen uit het bedrijfsleven dit een veel minder toegankelijk zullen vinden dan de huidige structuur van de leerprojecten. Overigens staat onderaan de hoofdpagina ook een structuur naar vakken. Ad Huikeshoven stelde onlangs de vraag wat we tot nu toe bereikt hebben met de wikiversiteit. Waar ik in ieder geval blij mee ben is dat anderen het waard vonden om een blik te werpen op de wikiversiteit. Verder denk ik dat het verstandig is om nu eerst met elkaar een visie te formuleren. Helemaal opnieuw beginnen lijkt me niet verstandig. Verstandiger lijkt het me om een aantal leerprojecten die voor verbetering vatbaar zijn samen te verbeteren. Ben erg benieuwd naar de stappen die we vervolgens gaan zetten. Het voorstel om mij niet meer toe te staan nieuwe pagina's te maken, lijkt me niet nodig. Voordat ik weer veel content ga toevoegen, wacht ik eerst even af wat we nu willen gaan doen. Daarnaast wil ik opmerken dat de richtlijnen pas onlangs zijn geformuleerd en dat de content al veel eerder bestond. Timboliu (talk) 18:43, 4 August 2014 (UTC)Reply

Hoe is e.e.a. geregeld op de Engelse wikiversiteit?[edit]

Aangezien ik me niet kan vinden in de huidige richtlijnen, ben ik mijn licht eens gaan opsteken op de Engelse wikiversiteit.

Zie onderstaande link en met name de reactie op mijn vraag hoe daar e.e.a. geregeld is.

https://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Colloquium#Vision_on_wikiversity

Het lijkt me verstandig om voordat we overgaan tot het verwijderen van een heleboel content we eerst eens een discussie voeren, gefaciliteerd door Wikimedia Nederland, waarbij we ook kijken naar ervaringen in het buitenland.

Sorry, Timboliu. aan dat soort vertragingsgrappen werk ik niet mee. The Banner talk 19:24, 4 August 2014 (UTC)Reply
The Banner, misschien dat jij niet gevoelig bent voor mijn voorstel, maar anderen denken daar misschien anders over. Voor de goede orde, ik ben er niet op uit om e.e.a. te vertragen. Ik wil de beste keuze maken voor de wikiversiteit. En ik voel me gesterkt t.a.v. mijn visie als ik de reactie van user Abd lees. Ik zou je willen verzoeken om in ieder geval zijn reactie te lezen. Mvg, Tim, Timboliu (talk) 19:37, 4 August 2014 (UTC)Reply
Abd zegt iets heel treffends: "Wikipedians often take a look at Wikiversity and think it is a mess." Dit is precies hoe ik de Wikiversiteit ervaar. De Nederlandse Wikiversiteit in beta is werkelijk een rommeltje, maar ook op de Engelse is de structuur, als die er al is, moeilijk te doorgronden. Dat dit als positief wordt neergezet verbaast mij echter. Een goede structuur is mijns inziens een noodzakelijke voorwaarde (dit doet niet af aan de vrijheid van gebruikers om de inhoud vorm te geven). Uit de rest van zijn verhaal kan ik niet opmaken dat hij uw visie deelt, of u heeft uw visie tot nu toe nog niet tot uiting gebracht in uw bijdragen. U geeft aldaar verder aan: "On the other hand I'm afraid that with the clean up they will destroy a lot of content." Die vrees lijkt mij ongegrond. Wat nu op dit project te vinden is is namelijk bezwaarlijk als content te kwalificeren.
Het lijkt me ook niet nodig om de Wikimedia Foundation hierbij te betrekken. Overigens is uw voorstel om een arbitragecommissie in te stellen niet erg realistisch. Zo'n commissie zou uit minimaal drie leden moeten bestaan, wat toch al zo'n beetje de helft van deze gemeenschap is. Het nut ervan ontgaat mij ook. Woodcutterty (talk) 20:41, 4 August 2014 (UTC)Reply
Ik meen te begrijpen dat degenen (de enigen) die iets te zeggen hebben over het wel of niet voortzetten van dit project de heren en dames van de language committee zijn. Zij hebben een pagina om verzoeken te doen tot het sluiten van projecten. Aangezien een "proposal for closing" vooraf op het betreffende project gecommuniceerd dient te worden (teneinde de lokale gemeenschap de kans te beiden de sluiting te voorkomen), doe ik hierbij melding dat ik van zinnens ben zo'n verzoek in te dienen. EvilFreD (talk) 21:06, 4 August 2014 (UTC)Reply
Ik denk niet dat dat mogelijk is. Er is immers geen project om te sluiten. Als er een Nederlandstalige Wikiversiteit zou bestaan en die werd gesloten, dan zou die hier terechtkomen, als ik het goed begrijp. Dit is namelijk de "incubator" voor Wikiversiteiten. Woodcutterty (talk) 21:10, 4 August 2014 (UTC)Reply

Verplaatsen naar eigen naamspace[edit]

Is het een idee om de controversiele leertrajecten of de leerprojecten die nog niet voldoen aan de richtlijnen te verplaatsen naar mijn eigen namespace? Op deze manier gaat er geen informatie verloren en kan ik de content verbeteren zodat e.e.a. voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de wikiversiteit. Timboliu (talk) 19:31, 4 August 2014 (UTC)Reply

Naar jouw eigen computer lijkt mij een beter idee. The Banner talk 22:30, 4 August 2014 (UTC)Reply
Voor content die nooit op de wikiversiteit gaat komen, lijkt me dat inderdaad het beste. Maar sommige leerprojecten zijn het misschien wel waard om onder een eigen name space verder te ontwikkelen. Wanneer ze voldoen aan de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden van de wikiversiteit, kunnen ze opnieuw geintroduceerd worden? Wellicht is het een idee om hier zelfs een best practice van te maken. Experimentele nieuwe leerprojecten worden in eerste instantie opgepakt in de eigen name space, de community geeft feedback op de content en besluit wanneer het leerproject 'rijp' is om naar de hoofdspace te verhuizen. Hoe denken anderen over deze best practice? Timboliu (talk) 06:27, 5 August 2014 (UTC)Reply

Evaluatie afgelopen periode[edit]

Is het een idee om even pas op de plaats te maken en eens samen te kijken naar hetgeen we geleerd hebben van afgelopen maand? Waar we volgens mij niet bij gebaat zijn is het maken van verwijten naar elkaar. Het lijkt me nuttiger om constructief te kijken naar hetgeen er gebeurd is om te kijken wat we hiervan kunnen leren. Mijn oproep is dan ook om negatieve feedback even achterwege te laten en met een 'open mind' te kijken naar de volgende stappen. Timboliu (talk) 06:41, 5 August 2014 (UTC)Reply

 • Samenwerken: het is belangrijk om samen te werken met de community. Het is ook belangrijk om een gezamenlijke visie te hebben.
 • Waar is de wikiversiteit voor bedoeld?: ik ben er altijd van uitgegaan dat de wikiversiteit bedoeld is om te leren (en dus niet alleen voor leermiddelen); maar ik heb me onvoldoende gerealiseerd dat anderen hier heel anders over denken. Ik had er wellicht beter aan gedaan om eerder te luisteren naar die anderen en met hun in discussie te gaan over onze visie op de wikiversiteit.
 • ...
Wat de gezamenlijke visie betreft: bij een Wikiversiteit denk ik in de eerste plaats aan het aanbieden van cursussen, maar ik zie ook dat er ruimte moet zijn voor onderzoek. Een voorbeeld van dit laatste is Bloom Clock op de Engelstalige Wikiversiteit. Je zegt dat "de wikiversiteit bedoeld is om te leren (en dus niet alleen voor leermiddelen)". Hier lees ik dat een leermiddel "ieder middel [is] dat in een formele lessituatie wordt gebruikt om de leerling of student kennis en vaardigheden bij te brengen." Ik denk dat je "leermiddel" dus heel ruim kunt opvatten. Het grootste probleem met de huidige content is volgens mij niet zozeer dat het een andere visie behelst, alswel dat je niets afmaakt en ook niet de intentie lijkt te hebben iets af te maken. Daardoor lijkt de Wikiversiteit nu meer op een persoonlijk kladblok met overal losse aantekeningen, zonder dat duidelijk is wat daar nu eigenlijk mee moet gebeuren. Ook maak je geen onderscheid tussen naamruimtes: wat jij "leren door het stellen van vragen" noemt hoort eigenlijk op overlegpagina's te staan, en pagina's als Hoe kunnen we de leercirkels versterken? horen in de Wikiversity-naamruimte te staan. In de hoofdnaamruimte moeten lezers daadwerkelijk dingen kunnen leren. Woodcutterty (talk) 14:04, 7 August 2014 (UTC)Reply

Opzetje[edit]

Aangezien ik even mijn weg moet vinden hier, heb ik maar een opzetje gemaakt voor een "cursus" die ik hoop op te zetten. Het opzetje is hier te vinden: User:The Banner/Workpage1. Gaarne meningen of ik op het juiste spoor zit of bijsturing. The Banner talk 02:22, 7 August 2014 (UTC)Reply

Ik denk dat je hiermee op het juiste spoor zit (ik neem aan dat je met de "reeks links naar instructies" de (nu rode) links op de pagina bedoelt en niet externe links). Ik denk dat het voor de lezers fijn is als je, als je de subpagina's aanmaakt, daaraan een vorm van navigatie toevoegt zodat tussen de "lessen" (Grondvoorbereiding, Zaaien, Oogsten) gebladerd kan worden (zie hier voor een voorbeeld; je kunt zoiets in een zijbalk, boven- of onderaan de pagina zetten afhankelijk van o.a. de grootte van de cursus). Ik denk dat men anders al snel de weg kwijtraakt op een project met allerhande sub- en subsubpagina's.
Hoe zou je deze cursus trouwens noemen? Biologisch tuinieren? Woodcutterty (talk) 13:37, 7 August 2014 (UTC)Reply
Dat worden inderdaad interne links. Over de titel heb ik nog niet nagedacht. The Banner talk 20:05, 7 August 2014 (UTC)Reply

Oh hemeltje...[edit]

Ben ik even bezig kom ik ineens dit tegen in een "artikel": sponsor: we zijn nog op zoek naar een sponsor voor dit gilde, zie (...) sponsor programma voor meer info. Hier was iemand zwaar de weg kwijt... The Banner talk 13:39, 13 August 2014 (UTC)Reply

Pagina's die aandacht behoeven[edit]

De eerste vier staan te boek als weespagina's door gebrekkige koppeling. twee artikelen uit de categorie had ik al ingepikt maar kunnen nog altijd in ere hersteld worden. The Banner talk 12:15, 16 August 2014 (UTC)Reply

 • @The Banner: ik zie dat je het stuk over drainage hebt ingepikt. Dat is mooi want dat is zeker een leuk onderwerp voor een cursus. We hebben een aantal pagina's over hydrologie en die onderwerpen hebben niet allemaal met elkaar te maken aangezien een deel vooral kwantitatief beheer is maar met je neerslag zit je ook een stukje waterkwaliteit. Maar goed, ik had dus het idee om deze beginnetjes om te vormen tot een lespakket watermanagement. Zo kunnen er zaken over de kwaliteit, kwantiteit, risicomanagement, kader richtlijn water, richtlijn overstormingsrisico's, waterbeheer binnen stedelijk gebied allemaal binnen één overzichtelijk lespakket behandeld worden. Hiervoor heb ik wel een bepaalde opzet in gedachte:
 • Intro
 • Geschiedenis van het waterbeheer
 • Regelgeving binnen Europa
 • Kwantitatief waterbeheer
 • Kwalitatief waterbeheer
 • Civiele techniek binnen het watermanagement
 • Risicomanagement
 • Casestudy ruimte voor de rivier (of iets in die trant)

Huidige situatie[edit]

Aan het begin van deze maand zijn er een flink aantal pagina's genomineerd voor verwijdering die ondertussen vrijwel allemaal verwijderd zijn. Een flink aantal andere pagina's heeft nog verbetering nodig, waaronder ook gelinkt in het kopje hierboven.

De meeste van de verwijderde pagina's waren van de hand van Timboliu. Toen hij zag dat er pagina's verwijderd waren, ging hij haasje over spelen en een zielig verhaal ophangen op de Engelstalige versie van dit project. Een gebruiker (Abd) heeft zich het lot van Timboliu aangetrokken en voert nu een soort van campagne (hier) die vrijwel geheel gebaseerd is op zijn fantasie en aannames. Hij heeft namelijk de inhoud van de verwijderde pagina's niet gezien, begrijpt geen Nederlands, heeft de richtlijnen van de Nederlandstalige gemeenschap niet gelezen en niet begrepen, heeft de discussies niet gelezen/begrepen, snapt niet welke problemen we geconstateerd hebben, etc. Het enige wat hij weet is het zielige verhaal en dat er pagina's verwijderd zijn. Toch stelt hij nu (hier) voor om alle door mij verwijderde pagina's terug te plaatsen zodat hij ze kan "onderzoeken", terwijl hij zelf duidelijk blijk geeft dat hij geen Nederlands snapt en niet snapt welke problemen er aan de verwijderde pagina's kleven. (EvilFreD heeft het hier denk ik prima samengevat.)

Tevens staat er op deze pagina een voorstel tot terugplaatsen van enkele van die pagina's die door Timboliu aangemaakt zijn. Wie behoefte er aan heeft wil ik de schamele inhoud gerust toesturen per mail.

Ik denk dat het goed is als Nederlandstalige gebruikers kenbaar maken hoe zij denken over de twee voorstellen (hier en hier). Romaine (talk) 16:41, 21 August 2014 (UTC)Reply

Vervolg & verzoek tot reageren[edit]

Gebruiker:Abd heeft besloten dat de bijdragen die hem niet bevielen (lees: kritiek op zijn gedrag) beter weggemoffeld konden worden, zowel enkele van mij als EvilFreD. Tevens probeerde hij vandaag de verwijderprocedure te kapen door genomineerde pagina's te hijacken. Ik heb getracht zo goed als mogelijk in te grijpen, maar de verwijderde berichten zijn nog steeds weg. Daarop heb ik besloten om de belangrijkste punten van kritiek ten aanzien van het gedrag van Abd te formuleren op deze pagina. Het zou fijn zijn als jullie willen reageren. Met name dat je het gedrag van Abd afwijst en dat het verstoren van deze wiki door buiten de Nederlandstalige gebruikers om acties te doen en door valse ongegronde beschuldigingen te uiten (persoonlijke aanvallen). Ik denk dat het goed is als de Nederlandstalige gemeenschap een duidelijk signaal afgeeft dat dergelijk gedrag onacceptabel is. Een korte reactie dat je het ondersteunt is denk ik voldoende. Dank. Romaine (talk) 19:47, 22 August 2014 (UTC)Reply

Conclusie[edit]

Vandaag kwam de volgende onruststoker langs, eerst op IRC, waar ik tot mijn spijt zo vriendelijk was te reageren op zijn berichten. Hij wilde weten wat er aan de hand is en ik gaf uitleg van de problemen en met linkjes naar het overzicht van de geconstateerde verstoringen. Binnen enkele minuten begon hij allerlei verdachtmakingen rond te strooien, zonder dus ook maar zich verdiept te hebben in de situatie. De kritiek die je uit wordt even later heel gemakkelijk tegen je gebruikt. Als het er op aan komt hoeven we niet te rekenen dat de beheerders van deze wiki ons helpen. In de afgelopen dagen hebben verschillende mensen mij verteld dat Wikiversity een beetje het afvoerputje is van Wikipedia en daar zitten we nu dus blijkbaar in. De wiki werkt dus als een magneet voor knaagdieren. Wel begreep ik dat in andere talen het een stuk beter gaat met de Wikiversities en ik denk dat wij er zelf naar moeten streven kwaliteit neer te zetten.

Ik denk dat we ons gedrag aan dit klimaat moeten aanpassen en een dikke bontjas moeten aantrekken rond het Nederlandstalige deel van deze wiki en hier autonoom gaan functioneren (als een eiland binnen de wiki). Dus totaal negeren wat anderstaligen doen, tenzij het inbreuk maakt op ons deel van de wiki. Laat ik daartoe een aantal dringende adviezen formuleren:

 1. Laten we alleen nog op Nederlandstalige pagina's reageren, zoals deze pagina, de overlegpagina's bij Nederlandstalige pagina's en de overlegpagina's van Nederlandstalige gebruikers. Laten we niet meer reageren op Engelstalige pagina's en ook niet op de overlegpagina's van anderstalige gebruikers.
 2. Laten we niet meer reageren op anderstalige gebruikers, het helpt niet, zij kennen de situatie niet voldoende en het werkt alleen maar ten nadele van ons.
  • Mochten ze op het Forum, een overlegpagina van een Nederlandstalige pagina of een overlegpagina van een Nederlandstalige gebruiker reageren, mogen we gewoon dat bericht verwijderen en verder negeren.
 3. Laten we enkel nog in het Nederlands reageren, dat voorkomt dat knaagdieren zich met ons gaan bemoeien omdat ze Engels kunnen lezen.
 4. En bovenal, laten we werken aan de inhoud van Nederlandstalige pagina's, hoe meer we dat doen, des te sneller we van deze wiki af zijn en een eigen wiki kunnen krijgen.

Als we dit allemaal proberen te doen denk ik dat we verder geen last meer hoeven hebben van anderen of deze anders tot een minimum weten te beperken. Dank! Romaine (talk) 03:45, 24 August 2014 (UTC)Reply

how about adding some learning projects at a visible place?[edit]

so, Hoofdpagina looks too red still
how about adding those 2 (1) as a link or a new page there (and link on that page to those 2 "example projects")?
with time people will add also other learning courses they create
fine, that's then something positive on NL.Wv, not always negative things ;-)
(I selected Hoofdpagina because that is the first page new visitors will see, it's linked from the beta main page)

above is from chat (only my lines)
(1) User:Romaine suggested in that chat these: User:Woodcutterty/Kladblok, User:The_Banner/Workpage1, ----Erkan Yilmaz uses the Wikiversity:Chat (try) 20:54, 21 August 2014 (UTC)Reply
Hmmm, I think my workpage is not yet good enough for publication. The Banner talk 22:43, 21 August 2014 (UTC)Reply
I posted it here for feedback. I also wanted to see some positive things from NL.WV ;-)
And btw: myself I'd add it, but others see of course differently. E.g. one could also add at the begin of the learning resources something like: "this is still being worked on, please help make better", or something like a en: Category:Resources by completion status template, ----Erkan Yilmaz uses the Wikiversity:Chat (try) 09:32, 22 August 2014 (UTC)Reply
Fact is that I am often highly critical of my own work. By the way, what is the correct way to link to a page op the Dutch or the English WP? The Banner talk 13:07, 23 August 2014 (UTC)Reply

Werkplan 2014[edit]

Ik heb hier een opzetje/discussievoorstel geplaatst: User:The Banner/Werkplan 2014 The Banner talk 16:43, 23 August 2014 (UTC)Reply

Samenvoegen?[edit]

Zou het nuttig zijn de pagina's Hoofdpagina en Wikiversity:What is Wikiversity?/Nl samen te voegen? Of op zijn minst de inhoud gelijk te trekken? The Banner talk 16:53, 23 August 2014 (UTC)Reply

Privacybeleid[edit]

Op deze pagina heb ik een begin gemaakt met het opstellen van een privacyrichtlijn. Mijns inziens vormt privacybeleid een van de belangrijkste zaken die geregeld moeten worden binnen een Wikimediaproject, en ik wil dan ook iedereen aanmoedigen om hieraan mee te werken om snel tot een acceptatie te komen van een algemene richtlijn omtrent privacy. De pagina zoals hij nu bestaat is een gedeeltelijke vertaling van de versie op enwikiversity en bevat de meest essentiële zaken (naar mijn opvatting). Voel je vrij om de voorstelrichtlijn aan te passen. Discussies vinden uiteraard plaats op de bijbehorende overlegpagina. EvilFreD (talk) 17:39, 23 August 2014 (UTC)Reply

Gelijk maar even het straatje van Josq schoonvegen hier? The Banner talk 17:48, 23 August 2014 (UTC)Reply
Eehm, ik heb geen idee wat je daarmee bedoelt. Een privacybeleid lijkt me simpelweg uiterst noodzakelijk. En ik ben niet van plan om mee te werken aan het importeren van problemen uit andere projecten. Voel je vrij om wijzigingen aan te brengen of voor te stellen. Het is mij om het even. Mij lijkt het iig nuttig om eerst de beleidslijnen op punt te krijgen, alvorens aan de inhoud te gaan werken. Daar vallen ook andere beleidsaspecten onder. Die komen ook nog aan bod. EvilFreD (talk) 17:54, 23 August 2014 (UTC)Reply
Het privacybeleid wordt centraal geregeld door de Wikimedia Foundation. Zelf een dergelijk beleid opstellen lijkt mij enkel leiden tot conflicten, om meerdere redenen. Een reden is dat het conflicteert met die van WMF. Een andere reden is dat een privacybeleid voor een hele wiki moet gelden, een beleid in het Nederlands kan dat denk ik niet omdat hier meer dan alleen Nederlandstaligen actief zijn. Wanneer een trol hier lucht van krijgt kan die simpelweg beweren dat bv in zijn gebruikersnaamruimte dit niet van toepassing is omdat hij geen Nederlands spreekt. (Dit trucje is zelfs al gebruikt met iets anders op de wiki.) Romaine (talk) 20:33, 23 August 2014 (UTC)Reply
Het centrale beleid schrijft slechts voor wat toegestaan is en wat niet, maar regelt niet welke acties moeten worden ondernomen in geval van schending van dat beleid. Maar goed, als het geen beleid kan worden, kan het toch zeker een informatieve functie vervullen? Trouwens: op dit project is kennelijk deze richtlijn van toepassing, die in feite deze richtlijn is, en waar dit dus een vertaling van is. In feite is dit dus al het huidige beleid kennelijk. EvilFreD (talk) 21:08, 23 August 2014 (UTC)Reply

Een eerste leerproject[edit]

Joostlek was op IRC aanwezig (heeft geen laptop en kan weinig doen en) kwam daar met de suggestie voor een eerste leerproject: Hoe zet je een leerproject op? Dat onderwerp lijkt me voor iedereen een geschikte en geeft een mooie start om mee te beginnen. Wie begint? Romaine (talk) 22:13, 23 August 2014 (UTC)Reply

Tenzij ik mij vergis zijn zowel ondergetekende als Woodcutterty al met een leerproject begonnen... The Banner talk 23:04, 23 August 2014 (UTC)Reply
Sorry, met "een eerste" bedoel ik niet zozeer letterlijk de eerste, maar meer "een van de eerste". Misschien is het goed om hier op deze pagina een overzicht te maken van wie aan welke projecten werkt of wil werken. Romaine (talk) 23:18, 23 August 2014 (UTC)Reply
Je bedoelt dus meer een "Lijst van cursussen in ontwikkeling". The Banner talk 23:47, 23 August 2014 (UTC)Reply
Ik noemde in mijn vorige bericht twee dingen. Het kan op termijn zinvol zijn een lijst aan te maken, maar wat ik vooral prettig zou vinden als we een beetje aan elkaar vertellen wat waar wie mee bezig is. En dat kan prima op deze pagina. Romaine (talk) 03:47, 24 August 2014 (UTC)Reply
Leuk idee om een leerproject te starten over het opzetten van leerprojecten. Ik wil zelf een leerproject starten over Scratch (overigens niet op de Nederlandstalige wikiversiteit), maar hoe pak ik dat aan? Ik ben van learning-by-doing, maar ik heb het gevoel dat dit niet de bedoeling is op de Nederlandstalige wikiversiteit :-) Zie mijn eerste stappen op http://scratchweb.nl/wiki/Main_Page. Ik begin dus tegenwoordig altijd met een to-do pagina waar ik mogelijke acties neerzet. Timboliu (talk) 21:05, 4 September 2014 (UTC)Reply

Voornemen tot Nederlandse taal tags te herstellen[edit]

Wikiversity:Babel#Language wiki identification, subsection Intention to restore Dutch language tags, explains what I intend to do. Unless reason not to do this appears, I will restore Category:NL to all pages in the Dutch Wikiversity. Thanks.

Google translation: link legt uit wat ik van plan ben. Tenzij reden om dit te doen lijkt, zal ik herstellen [:Category: [NL]] om alle pagina's in het Nederlands Wikiversity. Bedankt. --Abd (talk) 15:28, 10 September 2014 (UTC)Reply

 • Done. If I missed any pages, or incorrectly added a non-Dutch Wikiversity page to the category, please fix it! Pages not in a Dutch category at all may have been missed. --Abd (talk) 17:42, 12 September 2014 (UTC)Reply

Template importeren[edit]

Wie kan mijn helpen bij het importeren van een template? Het gaat om een template waarmee je een schaakbord kunt maken. Zie User:Timboliu/Schaken/beginstelling. Timboliu (talk) 07:15, 13 September 2014 (UTC)Reply