Tôn giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Religious syms.svg

Trong tiếng Anh: tôn giáo là religion - xuất phát từ tiếng La tinh religio co' nghĩa la` "tôn trọng điều linh thiêng, tôn kính thần linh" hay "bổn phận, sự gắn kết giữa con người với thần linh") . Tín ngưỡng tôn giáo là niềm tin và sự sùng bái thần thánh hay các quyền lực vô biên, siêu nhiên ..., Tôn giáo là một tổ chức hội đoàn có các truyền thống tin tướng , phong tục tập quán , giáo dục