Wikiversity:What is Wikiversity?/bg

From Wikiversity
This page is a translated version of the page Wikiversity:What is Wikiversity? and the translation is 59% complete.
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси
Уикиверситет е свободен образователен проект, на базата на уики платформа. Прилича на реален университет, но в същото време има ред отличителни черти. Материалите на Уикиверситет се пресичат с другите проекти на Уикимедия, като това пресичане трябва да довежда до интеграция и взаимодействие, а не до съревнование или дублиране. Тази страница съдържа общото описание и отговаря на въпроса «Какво е Уикиверситет?».

Основна програма на Уикиверситет

Университет е престижно учебно заведение, в което е представен широк спектър от научни дисциплини, в което се извършва обучение на студенти и провеждане на научни изследвания. Университетът присъжда научни степени. Уикиверситетът, както и традиционния университет, обучава и провежда изследвания, но не присъжда научни степени. Уикиверситет се отличава от традиционния университет по това, че обучението се извършва по интернет на базата на уики платформа, позволяваща бързо да се правят изменения в структурата на курса отговарящи на изискванията на времето.

Обучение в Уикиверситета

Обучението в Уикиверситета се разбира двояко: като обучение и като изучаване. Всеки от тези аспекти е описан отделно.

Обучение

Уикиверситетът съдържа разнообразни учебни материали (планове на уроци, програми, ефективни мултипликации, добре написани работи, идеи за обучаване в клас и у дома, теми за обсъждане, курсови работи и др.), предназначени за различни цели. Тези учебни материали могат да бъдат използвани както за обучаване в реални учебни заведения, така и за самообучение. В Уикиверситет се съдържат също методически материали и пособия по технологиите на обучение. Уикиверситет кани преподавателите на учебните заведения да разработват и подобряват учебните материали, а също да оставят отзиви и предложения относно съществуващите учебни материали.

Изучаване

Предлага ли Уикиверситет пълноценни курсове? Уикиверситет може би не е в състояние да организира обучение за отделни курсове, но отделни уроци, или даже всички курсове, могат да бъдат направени общодостъпни съгласно съществуващите лицензии. (по-подробно виж «Интерактивни курсове»). Докато пълни курсове за уики са възможни, съществуват ограничения относно окръжаващата ползвателска среда на уики, които могат да попречат за привличането и подкрепата на участниците в интерактивните курсове. Обичайните курсове са съсредотачени до определен брой от преподаватели, ученици и учебни материали по едно време и в едно място. Виртуалната окръжаваща среда на Уикиверситета е по-подходяща за гъвкави методи на изучаване, досъпни за участниците в уики средата по всяко време. Фундаментална единица на организацията на обучение в рамките на Уикиверситета е групата на обучаващите се.

Провеждане на изследвания

Изследванията в Уикиверситета могат да бъдат три вида:

  1. уики-среда като обект на изследване, т.е. изследване на самото уики;
  2. «вторични изследвания», представляващи анализ и критична оценка на източниците на информация;
  3. «оригинално изследване».

Уикиверситет може също да бъде мястото където се извършва изследването. Статии които са под свободен лиценз, изпълняват всички други необходими условия и не са публикувани другаде също могат да намерят място в Уикиверситет.

Цифрови библиотеки

???

Връзка с проектите на Уикимедия

Уикиверситет допълва другите сайтове на Уикимедия, представлявайки своеобразен ресурс за техните общности, като се внимава да не се дублират материалите.

Уикикниги

Уикикниги (така се нарича българоезичния вариант на «Wikibooks») е склад за учебници, които представляват образователен ресурс, развит достатъчно за да бъде под формата на книги. Уикиверситет използва образователното съдържание на тези книги, но целта му е да използва и създава мултимедийни обучаващи ресурси, които се използват гъвкаво, в различни контексти, като ресурс за преподавателите и за съвместна непосредствена работа както в рамките на Уикиверситета, така и в другите проекти на Уикимедия. Това са планове към уроците, забележки към лекциите, упростено изложение, различни аудио-видео обучаващи файлове.

Уикиизточник

Уикиизточник (българоезичният вариант на «Wikisource») е хранилище за свободно разпространяващи се материали. Тези материали могат да бъдат използвани пълноценно в работата на Уикиверситет.

Общомедия

Уикиверситет използва мултимедийни образователни ресурси (видео, звук, графика, текст), които могат да се съхраняват в (Wikimedia Commons), но когато те са разработени за специфично образователни цели, тяхното място е в Уикиверситет.

Други сродни проекти в Уикимедия

Другите проекти на Уикимедия — Уикипедия, Уикиречник, Уикицитати и Уикивидове имат ясно дефинирани функции спрямо Уикиверситет. Въпреки това Уикиверситет може да допринесе за подобряване на тяхното съдържание — например развивайки ресурси, методи и общности подобряващи статиите, картите и графиката в Уикипедия и др., или информация относно видовете животни и растения, или разбира се, усилията по перевода между проектите.

Категория:Правила

Wikiversity for sharing materials

If you have learning materials that you think could be of use, you can add them to Wikiversity! Or, if you have an idea for how to help someone learn about a topic, you can start developing learning materials right here. However, if it's suitable for a textbook, it's best to add it at Wikibooks; if it's suitable for an encyclopedia, it's best to add it at Wikipedia. Textbooks at Wikibooks and resources elsewhere on the internet can be used as materials in a Wikiversity syllabus, and should generally be linked from the module rather than duplicated here.

See Wikiversity:Browse for links to our various sections of materials. You can also read adding content and naming conventions to guide you in adding content.

Wikiversity for sharing ideas

A word-map or tag cloud of Wikiversity (based on Wikiversity RSS content, using Wordle)

Wikiversity is also a place to share ideas - about how to teach, how to learn, what the best ways of facilitating learning are, what has worked in the past, and what hasn't. It is hoped that Wikiversity will (amongst other things) provide a platform for teachers and learners to form learning communities about learning.

Wikiversity for sharing community

As is obvious from the above, Wikiversity is a place to share community. It is hoped that Wikiversity will not only provide spaces for persons to form various communities of learning and discovery, but also provide a place where service, learning, and research can be integrated in meaningful ways that benefit individuals, larger communities, and our global society.

See also