Jump to content

Help:FAQ/el

From Wikiversity
This page is a translated version of the page Help:FAQ and the translation is 0% complete.
Outdated translations are marked like this.
Τι είναι το Βικιεπιστήμιο;
Το Βικιεπιστήμιο είναι ένα νέο εγχείρημα που αναζητά τρόπους για τη χρησιμοποίηση της δύναμης ενός wiki να υποστηρίξει την διαδικτυακή μάθηση. Αυτό το εγχείρημα θα είναι σε δοκιμαστική μορφή για τους 6 πρώτους μήνες λειτουργίας του.
Wikiversity is a Wikimedia project founded in 2006[1] exploring ways to use the power of wiki to support online learning. This project was in beta phase during the first six months.[2]
Τι είναι το Wikiversity Beta;
Το Βικιεπιστήμιο Beta είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα με σκοπό τον συντονισμό των διαφόρων εγχειρημάτων δημιουργίας Βικιεπιστημίων σε διάφορες γλώσσες. Αυτός ο πολυγλωσσικός συντονισμός αποβλέπει στην τήρηση του πραγματικού σκοπού του Βικιεπιστημίου αλλά και τον κανόνων του εγχειρήματος(π.χ. η πρωτότυπη έρευνα). Επίσης το Wikiversity Beta είναι ένα μέρος όπου τα διάφορα εγχειρήματα δημιουργίας Βικιεπιστημίου, σε διάφορες γλώσσες που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα την δικιά τους σελίδα, μπορούν να αναπτυχθούν. Σε συντομία, το Wikiversity Beta είναι ένα εκκολαπτήριο για τα εγχειρήματα δημιουργίας Βικιεπιστημίων.
Wikiversity Beta is a global platform aiming at coordinating Wikiversity projects in several languages. This multilingual coordination intends to deal with Wikiversity's mission and general guidelines of the project's scope (for example, about original research). Wikiversity Beta is also a place where Wikiversity projects which don't have a subdomain yet can develop.
In a nutshell, Wikiversity Beta is both a meta-wiki and an incubator for Wikiversity projects.
Πως είναι δυνατό να συνυπάρχουν τόσες πολλές γλώσσες στο Wikiversity Beta χωρίς να δημιουργείται μπέρδεμα;
Το Wikiversity Beta προσπαθεί να επωφεληθεί από την είσοδο των πολλών μελών του(και όχι μόνο αυτών που μιλάν την Αγγλική Γλώσσα). Οι πολυγλωσσικές συζητήσεις δεν πρέπει μόνο να συνυπάρχουν αλλά και να συμβιώνουν. Ένα πολυγλωσσικό σύστημα συζήτησης προτάθηκε ώστε να διευθύνει αυτές τις συζητήσεις έτσι ώστε και οι χρήστες που δεν μιλάν Αγγλικά να μπορούν να συμμετέχουν. Επιπλέον, το Wikiversity Beta χρησιμοποιεί τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας που αναπτύχθηκε, που επιτρέπει στους χρήστες να κρύβουν την εμφάνιση ξένων γλωσσών στις πολυγλωσσικές σελίδες.
Wikiversity Beta intends to take advantage of the input of its many participants (not only English-speakers). Multilingual discussions should not only coexist, but live in symbiosis. A multilingual discussion system has been proposed so non-English speakers can take part in discussions. Moreover, Beta is using the Language select feature developed on Meta, which allows users to hide foreign languages on multilingual pages.
Τι γίνεται με τα Βικιεπιστήμια που έχουν ήδη την δικιά τους σελίδα;
Αυτά τα ξεχωριστά εγχειρήματα αναπτύσσονται με τον δικό τους ρυθμό. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες σε αυτά τα εγχειρήματα ενθαρρύνονται για να συμμετέχουν σε συζητήσεις που αφορούν όλα τα Βικιεπιστήμια. Ακόμα, ενθαρρύνονται να γράφουν αναφορές σχετικά με την εξέλιξη του Βικιεπιστημίου στο οποίο συμμετέχουν.
Those separate projects are growing their way. However, their participants are strongly encouraged to take part in discussions about general guidelines that will apply to all Wikiversity projects. Moreover, they are encouraged to post reports about their projects to let everybody know about how it grows.
Και τώρα τι γίνεται;
Τώρα χρειαζόμαστε ανθρώπους να συμμετέχουν στις συζητήσεις στο Wikiversity Beta. Άνθρωποι από υπάρχοντα ξεχωριστά εγχειρήματα αλλά και άτομα που θέλουν να βοηθήσουν σε κάποιο μελοντικό εγχείρημα δημιουργίας Βικιεπιστημίου πρέπει να πάρουν μέρος στις συζητήσεις και να δουλέψουν όλοι μαζί. Άνθρωποι που δεν μιλάν Αγγλικά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και αυτοί στις συζητήσεις αλλά χρειαζόμαστε ακόμα εθελοντές μεταφραστές να μεταφράζουν την σύνοψη των συζητήσεων.
Now we need people to take part in the discussions on Wikiversity Beta. People from existing separate projects and people willing to contribute to a future separate project should join the discussions and work together. People who do not speak English are encouraged to take part in discussions but we also need volunteer translators to translate the talk summaries.
Το πολυγλωσσικό σας σύστημα δεν θα δουλέψει ποτέ. Χρειάζεται πάρα πολλούς μεταφραστές.
Αν οι άνθρωποι πραγματικά συνοψίζουν τις συζητήσεις τους, όχι μόνο θα τους βοηθήσει να επικεντρωθούν πάνω στα σημαντικά ζητήματα αλλά δεν θα παίρνει και πολύ ώρα η μετάφρασή τους. Δέκα μέρες μετά το άνοιγμα του Wikiversity Beta, η κεντρική σελίδα διέθετε ήδη 5 διαφορετικές γλώσσες.

Παρεπιπτώντος, είναι μόνο μια πρόταση. Αν όλοι ξέρουν καλά Αγγλικά δεν θα είχαμε τίποτα να μεταφράσουμε. Αν το σύστημα δεν δουλέψει, τουλάχιστον θα πούμε ότι προσπαθήσαμε.

If people really sum up their discussions, not only this will help them to focus on important things but it will not take much time to translate them. Ten days after Beta was open, its main page was already available in five languages. Now it is about 50.
By the way, it is just a proposal. Hey, if everybody speaks English, very well, we won't have anything to translate. If the system does not work, at least we can say we tried.
Το σύνθημα του Wikiversity Beta;
Όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο. Αν θες οι ιδέες σου να περάσουν στους ανθρώπους που δεν μιλάν την ίδια γλώσσα με εσένα, γράψε σύντομες και κατανοητές συνοψίσεις.
Of course it would be more practical; the question is: should we manage Beta the way that is easier for us English speakers or should we manage it the way everybody can take part in discussions about guidelines that will apply to all projects?
Wikiversity Beta Motto?
The shorter, the better. If you want your ideas to reach people speaking other languages, write short and understandable summaries.
Since we are talking about motto, there is also Wikiversity:Motto.
What does Wikiversity Beta offer over Meta?
Wikiversity Beta formulates new (within Wikimedia Foundation projects) research policies for Wikiversity.
Wikiversity Beta attempts to be a multi-lingual discussion platform.
Why do we need a Wikiversity Beta instead of using the Wikimedia Incubator?
What about Wikiversity projects that are currently on Wikibooks, including non-English versions of Wikiversity?
The pages could be imported (if the community decides so and licence matches) - but they can also mature on Wikibooks and then become a separate project.
What is the sense behind splitting Wikiversity up into various separated language Wikis? Would it not be better to create courses and research reports in a multilingual environment such as Beta and have them translated in as many languages as translators see fit when new pages and documents become available?
That is an interesting question. You could also ask, why this was not done for the other Wikimedia projects (e.g. Wikipedia, Wikibooks, ...).

Notes and references