Trợ giúp:Câu hỏi thường gặp

From Wikiversity
This page is a translated version of the page Help:FAQ and the translation is 100% complete.
Wikiversity là gì?

Wikiversity là một dự án Wikimedia được thành lập vào năm 2006[1] nhằm tận dụng các thế mạnh của wiki để hỗ trợ cho việc học trực tuyến. Dự án này nằm trong giai đoạn thử nghiệm ở sáu tháng đầu tiên.[2]

Wikiversity Beta là gì?
Wikiversity Beta là một nền tảng toàn cầu nhằm điều phối các dự án Wikiversity bằng một số ngôn ngữ khác nhau. Sự phối hợp đa ngôn ngữ này nhằm giải quyết sứ mệnh đã đề ra của Wikiversity và các hướng dẫn chung về phạm vi của dự án (ví dụ: về nghiên cứu ban đầu). Wikiversity Beta cũng là nơi mà các dự án Wikiversity chưa có tên miền phụ có thể phát triển.
Tóm lại, Wikiversity Beta vừa là một meta-wiki vừa là một vườn ươm cho các dự án Wikiversity.
Làm thế nào để có rất nhiều ngôn ngữ cùng tồn tại trên bản Beta mà nó không trở thành một mớ hỗn độn?
Wikiversity Beta dự định tận dụng đầu vào của nhiều người tham gia (không chỉ những người nói tiếng Anh). Các cuộc thảo luận đa ngôn ngữ không chỉ nên cùng tồn tại mà còn phải sống cộng sinh. Một hệ thống thảo luận đa ngôn ngữ đã được đề xuất để những người không nói tiếng Anh có thể tham gia vào các cuộc thảo luận. Hơn nữa, Beta đang sử dụng tính năng Chọn ngôn ngữ được phát triển trên Meta, cho phép người dùng ẩn các ngôn ngữ nước ngoài trên các trang đa ngôn ngữ.
Còn các dự án Wikiversity riêng biệt đã có tên miền phụ của riêng chúng thì sao?
Những dự án riêng biệt đang phát triển theo cách của họ. Tuy nhiên, những người tham gia của họ được khuyến khích tham gia vào các cuộc thảo luận về các hướng dẫn chung sẽ áp dụng cho tất cả các dự án của Wikiversity. Hơn nữa, họ được khuyến khích đăng báo cáo về các dự án của họ để cho mọi người biết về cách nó phát triển.
Tiếp theo là gì?
Bây giờ chúng tôi cần mọi người tham gia vào các cuộc thảo luận trên Wikiversity Beta. Những người từ các dự án riêng biệt hiện có và những người sẵn sàng đóng góp cho một dự án riêng biệt trong tương lai nên tham gia thảo luận và làm việc cùng nhau. Những người không nói được tiếng Anh được khuyến khích tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng chúng tôi cũng cần các dịch giả tình nguyện để dịch các bản tóm tắt bài nói chuyện.
Hệ thống đa ngôn ngữ của bạn sẽ không bao giờ hoạt động. Nó đòi hỏi quá nhiều người dịch.
Nếu mọi người thực sự tổng hợp các cuộc thảo luận của họ, điều này không chỉ giúp họ tập trung vào những điều quan trọng mà còn không mất nhiều thời gian để dịch chúng. Mười ngày sau khi Beta được mở, trang chính của nó đã có sẵn bằng năm ngôn ngữ. Bây giờ là khoảng 50 ngôn ngữ khác nhau.
Nhân tiện, nó chỉ là một đề xuất. Này, nếu mọi người nói tiếng Anh rất tốt, chúng tôi sẽ không có gì để dịch. Nếu hệ thống không hoạt động, ít nhất chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã cố gắng.
Đối với một dự án phối hợp, sẽ thực tế hơn nhiều nếu chọn một ngôn ngữ thảo luận duy nhất.
Tất nhiên nó sẽ thiết thực hơn; câu hỏi đặt ra là: chúng ta nên quản lý Beta theo cách dễ dàng hơn cho những người nói tiếng Anh hay chúng ta nên quản lý nó theo cách mà mọi người có thể tham gia vào các cuộc thảo luận về các nguyên tắc sẽ áp dụng cho tất cả các dự án?
Phương châm của Wikiversity Beta?
Càng ngắn, càng tốt. Nếu bạn muốn ý tưởng của mình đến được với những người nói các ngôn ngữ khác, hãy viết những bản tóm tắt ngắn gọn và dễ hiểu.
Vì chúng ta đang nói về phương châm, nên cũng có Wikiversity:Phương châm.
Wikiversity Beta cung cấp những gì qua Meta?
Wikiversity Beta xây dựng các chính sách nghiên cứu mới (trong các dự án của Quỹ Wikimedia) cho Wikiversity.
Wikiversity Beta đang cố gắng để trở thành một nền tảng thảo luận đa ngôn ngữ.
Tại sao chúng ta cần Wikiversity Beta thay vì sử dụng Wikimedia Incubator?
xem các lập luận tại đây: meta:Proposals for closing projects/Đóng cửa Beta Wikiversity
Còn các dự án Wikiversity hiện có trên Wikibooks, bao gồm cả các phiên bản Wikiversity không phải tiếng Anh thì sao?
Các trang có thể được nhập (nếu cộng đồng quyết định như vậy và cấp phép phù hợp) - nhưng chúng cũng có thể hoàn thiện trên Wikibooks và sau đó trở thành một dự án riêng biệt.
Ý nghĩa đằng sau việc tách Wikiversity thành các Wiki ngôn ngữ riêng biệt khác nhau là gì? Sẽ không tốt hơn nếu tạo các khóa học và báo cáo nghiên cứu trong môi trường đa ngôn ngữ như Beta và dịch chúng sang nhiều thứ tiếng mà người dịch thấy phù hợp khi có các trang và tài liệu mới?
Đó là một câu hỏi thú vị. Bạn cũng có thể hỏi, tại sao điều này không được thực hiện cho các dự án Wikimedia khác (ví dụ: Wikipedia, Wikibooks, ...).

Xem thêm

Ghi chú và tài liệu tham khảo

  1. Theo nghị quyết của hội đồng quản trị: Quyết định thành lập dự án Wikiversity
  2. Thư của Anthere về Wikiversity: http://mail.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2006-August/009074.html