Jump to content

Arvutiriistvara

From Wikiversity

Eesmärk[edit]

Aine eesmärgiks on tutvustada õppijale arvutite riistvaraga seotud mõisteid ja riistvarakomponentide põhikarakteristikuid. Õppeaine arendab õppija arusaama arvutite riistvarast ning infotehnoloogia valdkonnast üldiselt.

Lühikirjeldus[edit]

Loengute käigus antakse ülevaade arvutite arhitektuuri põhiprintsiipidest, arvutite ehitusest, riistvaraga seotud põhimõistetest ning riistvara iseloomustavatest parameetritest. Õppija omandab ka üldised teadmised arvutite koostamise põhimõtetest ja oskuse valida lisaallikaid kasutades vajadustele vastavaid optimaalse hinna-kvaliteedi suhtega arvuti komponente ja lisaseadmeid.

Suhtlemine[edit]

Heiki Tähis'e skype kasutaja on tahisjr, lisa see kasutaja oma Skype'sse ja pane tutvustuseks, et "Pista riistvara gruppi!".

Hindamine[edit]

Hinne kujuneb iseseisvate tööde (60%) ja kirjaliku eksami (40%) põhjal. Eksamile pääsemise eeltingimuseks on kõigi iseseisvate tööde (referaat, hinnang referaatidele, 2 IVA testi) õigeaegne esitamine.

Iseseisev töö[edit]

Iseseisva tööna tuleb koostada referaat wiki keskkonnas, anda hinnang kahele referaadile, töötada läbi kohustuslik kirjandus ja õppejõudude poolt jagatud õppematerjalid ning sooritada e-õppekeskkonnas kaks valikvastustega testi (test loetakse sooritatuks, kui õigeid vastuseid on vähemalt 51%).

Tähtajad[edit]

1. Referaat peab olema avaldatud aine wiki keskkonnas hiljemalt 12.11.2010

  * Retsensioon kahele referaadile peab olema avaldatud hiljemalt 3.12.2010

2. Test1: avatakse õppejõu poolt eeldatavalt 23. oktoober ja jääb avatuks kuni 1. novembrini 3. Test2: avatakse õppejõu poolt eeldatavalt 27. november ja jääb avatuks kuni 3. detsembrini

Referaadist lähemalt[edit]

Pakutud teemad[edit]

RAID, SAN, NAS, Wifi, VLAN seadmed, LCD ja plasma ekraanid, Videokaardid, Kiibistik, BIOS, Printer, ID-kaart, Digiallkiri, Jahutus, Server Ülekiirendamine, Võrgukaablid, Arvutite ajalugu, UEFI, Firmware, Digitaalsed kaamerad, Arvutiriistvara diagnostika, Arvutimängud, Võrguseadmed, Tehisintellekt, Microsoft, Intel IBM, HP, Krüptograafia, Võrguprotokollid, Pihuarvutid, Nutitelefonid, Tulemüürid, Mikrokontrollerid, AMD ja Intel'i protsessorite võrdlus, Helikaardid, SSD ja tavaliste kõvaketaste võrdlus, Tahvelarvutid, XBOX 360, PlayStation 3, Nintendo Wii, Nokia, Nipitiri, Satelliidid, Skanner, Arvutikorpus Hiired, Bill Gates, Klaviatuur,Graafikalaud, Emaplaadid PuuraidurII ... paku ise teemat!

Aine teemad[edit]

Ülevaade riistvarakomponentidest[edit]

Protsessorid, nende peamised karakteristikud ja seotud mõisted[edit]

Emaplaadid, nende peamised karakteristikud ja seotud mõisted[edit]

RAM ja ROM mälud, nende erinevus ning kasutusvaldkonnad[edit]

BIOS, selle seadistamine ja uuendamine[edit]

Varundusseadmed, nende tüübid ja kasutusvaldkonnad[edit]

Lisakaardid, nende ühendusvõimalused ja võimekused[edit]

Korpused, toiteplokid[edit]

Lisa- ja välisseadmed: monitorid, multimeediaprojektorid, katkematu toite allikad, klaviatuurid, hiired, kiipkaardiriiderid, printerid, skännerid[edit]

Võrguseadmete lühitutvustus[edit]