Toán học

From Wikiversity
(Redirected from Toán)

Toán học được sử dụng trên khắp thế giới như một công cụ thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học, kỹ thuật, y học, và tài chính. Toán học ứng dụng, một nhánh toán học liên quan đến việc ứng dụng kiến thức toán học vào những lĩnh vực khác, thúc đẩy và sử dụng những phát minh toán học mới, từ đó đã dẫn đến việc phát triển nên những ngành toán hoàn toàn mới, chẳng hạn như thống kêlý thuyết trò chơi. Các nhà toán học cũng dành thời gian cho toán học thuần túy, hay toán học vị toán học. Không có biên giới rõ ràng giữa toán học thuần túy và toán học ứng dụng, và những ứng dụng thực tiễn thường được khám phá từ những gì ban đầu được xem là toán học thuần túy.

Những lập luận chặt chẽ xuất hiện trước tiên trong nền toán học Hy Lạp cổ đại, đáng chú ý nhất là trong tác phẩm Cơ sở của Euclid. Kể từ những công trình tiên phong của Giuseppe Peano (18581932), David Hilbert (18621943), và của những nhà toán học khác trong thế kỷ 19 về các hệ thống tiên đề, nghiên cứu toán học trở thành việc thiết lập chân lý thông qua suy luận lôgic chặt chẽ từ những tiên đềđịnh nghĩa thích hợp. Toán học phát triển tương đối chậm cho tới thời Phục hưng, khi sự tương tác giữa những phát minh toán học với những phát kiến khoa học mới đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng những phát minh toán học vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.


Toán Định nghĩa Mục lục
Số học Chữ số
Loại số
Phép toán số
Đại số Đại số là một bộ môn toán về Biến số , Hàm số , Biếu thức, Phương trình cùng với các phép toán thực hiện
Số đại số
Toán số đại số
Biểu thức đại số
Hàm số
Phương trình đại số
[Giải tích]]
Hình học Hình học Eucler
Điểm
Đường thẳng
Góc
Mặt phẳng
Hình
Lượng giác Lượng giác là một bộ môn toán về Góc , Hàm số góc cùng với các phép toán thực hiện Góc
Hàm số lượng giác
Đồ thị hàm số lượng giác
Phương trình lượng giác
Đẳng thức lượng giác
Giải tích Giải tích là một bộ môn toán của các phép toán thực thi trên hàm số đại số
Hàm số
Thay đổi biến số
Tỉ lệ thay đổi biến số
Giới hạn
Tổng số
Đạo hàm
Tích phân
Hoán chuyển tích phân
Phương trình giải tích
Ứng dụng toán giải tích

Biên soạn[edit]

  • Quách trung thành . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada